Tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpidon ja hallinnon sekä tilikauden päätyttyä laadittavan tilinpäätöksen.

Tilintarkastajan tavoitteena on varmistaa, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tällöin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallinnon tarkastuksen avulla varmistetaan, että johto on noudattanut yhtiötä koskevia lakeja.

Tilintarkastus tehdään tilikauden päätyttyä tai se voidaan aloittaa jo tilikauden aikana. Tilikauden aikana tehty tarkastus voi helpottaa tilikauden tilinpäätöstarkastusta.

Kun tilintarkastaja on valittu ja olet sopinut hänen kanssaan toimeksiannon ehdoista, tilintarkastus voi alkaa.

Tarkastustoimenpiteitä kohteen mukaan

Tilintarkastus etenee suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin. Tilintarkastus tehdään hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Tilintarkastaja valitsee ja räätälöi asiakaskohtaisesti tarkastustoimenpiteet. Tilintarkastaja voi haastatella johtoa ja henkilökuntaa, tutkia asiakirjoja ja tositteita tai havainnoida toimintaa, kuten yhtiön inventaaria. Usein tilintarkastaja käy läpi liiketoimintoja ja yksittäisen liiketapahtuman kulkua prosessissa, täsmäyttää lukuja, testata kontrolleja ja pyytää vahvistuksia kolmansilta osapuolilta.

Tarkastuksen kohteena ovat kirjanpito, tilinpäätösaineisto, hallinnon asiakirjat ja muut tilintarkastajan tarpeelliseksi näkemät aineistot. Tilintarkastaja ei tarkasta koko aineistoa, vaan kohdentaa tarkastusta erilaisin metodein, kuten analyysein ja otoksin.

Tilintarkastaja tarkastaa myös tilinpäätöksen allekirjoituksineen. Toimintakertomusta hän ei tilintarkasta, vaan lukee sen läpi. Näin tilintarkastaja varmistuu, ettei toimintakertomuksessa ole ristiriitaisuuksia tilinpäätöksen tai muun tarkastuksessa tietoon tulleen seikan osalta.

Tilintarkastaja voi tarkastaa tilinpäätöksen yhtiösi tiloissa, tilitoimistossa, tilintarkastajan omalla toimistolla tai vaikka mökkilaiturilta. Edellytyksenä on, että tilintarkastajalla on pääsy tarvittavaan aineistoon ja toimiva keskusteluyhteys sinun ja yhtiösi henkilöstön kanssa.

Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastaja päättää tarkastuksen, kun hän on hankkinut riittävästi tilintarkastusevidenssiä siitä, että tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu.

Viimeistään päätösvaiheessa tilintarkastaja kommunikoi kanssasi tekemistään havainnoista ja muista asioista. Ennen tilintarkastuskertomuksen antamista hän saattaa pyytää sinulta myös ns. vahvistusilmoituskirjeen.

Tilintarkastus päättyy siihen, että tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseesi tilinpäätösmerkinnän.