Sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastus

Uuden sijoitusrahastolain myötä tilintarkastajan rooli muuttui sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennassa.

Sijoitusrahastolaki (213/2019) tuli voimaan 1.3.2019, ja sillä kumottiin vuoden 1999 sijoitusrahastolaki.

Uuden lain myötä tilintarkastajan rooli muuttui sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennassa. Kumotun lain aikana rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus tarkastettiin kuusi kertaa vuodessa.

Maaliskuun alusta 2019 voimaan tulleessa laissa tarkastuskertoja on vähennetty ja lain 7 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastajan on vähintään vuosittain tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus sekä tarkastettava kalenterivuoden viimeisen arvonlaskentapäivän arvo, jolle sijoitusrahaston arvot on laskettu.

Tilintarkastajan on laadittava kirjallinen tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle.

Vuodelta 2019 tehtävissä tarkastuksissa sovelletaan edelleen oheista suositusta Sijoitusrahaston rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastus (2008), KHT-Media Oy.

Suomen Tilintarkastajat ry päivittää ohjeen vuoden 2021 aikana.