Missio ja strategia

Suomen Tilintarkastajat ry on tilintarkastajien oma yhdistys. Tavoitteemme on auttaa jäsenistöämme menestymään työssään ja tehdä tilintarkastusalaa ja -ammattia tunnetuksi.

Missiomme

Missiomme on auttaa tilintarkastajien ammattikuntaa menestymään ja tuomaan lisäarvoa elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.

Strategiset tavoitteemme

Strategiset tavoitteemme kuvaavat tahtotiloja, joihin pyrimme tilintarkastajien omana yhdistyksenä.

Ylätasot 1-3 kuvaavat tavoitteita tilintarkastajan merkityksellisyyden, tunnettuuden sekä asiantuntemuksen ja osaamisen näkökulmista. Alatasoilla kuvaamme yhdistyksen toimintaa, jonka avulla pyrimme saavuttamaan ylätason strategiset tavoitteet.

1 Tilintarkastaja on luotettu toimija

  • Olemme relevantti julkinen keskustelija.
  • Tuomme esiin luotettavan tiedon merkityksen päätöksenteossa.
  • Vaikutamme sääntely- ja valvontaympäristön selkeyteen ja ennakoitavuuteen.

2 Tilintarkastaja on näkyvä moniosaaja

  • Edistämme tilintarkastusalan tunnettuutta ja suotuisaa julkisuuskuvaa.
  • Viestimme rohkeasti ja kiinnostavasti.

3 Tilintarkastaja on ajan hermolla

  • Uudistumme muuttuvassa toimintaympäristössä.
  • Kehitämme ammatillista osaamistamme jatkuvasti.
  • Omaksumme modernit toimintamallit.