Olisiko sinusta tilkkariksi? Lue ”oikeat” vastaukset.

1. Kuka sopii tilkkariksi?

”Tärkeintä on kiinnostus liike-elämään ja sosiaaliset taidot: kyky tulla toimeen erilaisten kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto antaa hyvä pohjan, jonka päälle voi kouluttautua lisää. Hyvä tilintarkastaja on varsin monipuolinen osaaja, ja tänä päivänä kyky käyttää ja hyödyntää edistyksellistä teknologiaa työssä korostuu. Asiakkaat arvostavat myös kielitaitoa ja kansainvälistä kokemusta. Tilintarkastajan työ antaa erittäin vahvan pohjan moneen tehtävään, ja aito kiinnostus ja halu työtä kohtaan on toki tärkeimpiä hyvän tilintarkastajan ominaisuuksia.”

Mikko Nieminen, toimitusjohtaja, PwC

2. Miten tilintarkastajatutkintoon voi valmistautua?

”Tilintarkastajakokelaiden koulutustaustat vaihtelevat. Suurimmalla osalla on liiketalouden tradenomin tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto. Tilintarkastajan opintovaatimukset ovat erilliset tutkintovaatimuksesta. Kokelaalla voi siis olla täysin eri tieteenalan tutkinto kuin mistä hänen opintonsa ovat. Moni kokelas täydentää opintojaan tutkinnon ajankohtaan saakka.

Tilintarkastajatutkintoon valmistaudutaan pitkällä tähtäimellä. Joku voi kahlata läpi kaikki teokset PRH:n julkaisemasta kirjallisuusvinkkilistasta, joku toinen voi keskittyä mallikirjojen läpikäyntiin. Käytännön kokemuksella on iso merkitys. Mitä monipuolisempaa käytännön kokemus on, sitä helpompaa on pykälien soveltaminen käytäntöön. Vanhojen tutkintoaineistojen läpikäyminen ja vastaustekniikan hiominen kannattaa. Kannattaa myös muistaa, että kaikkea ei tarvitse osata, vaan vähemmälläkin voi pärjätä!”

Hanna Kattainen, päällikkö, tilintarkastajien hyväksyminen ja rekisteröinti, Tilintarkastusvalvonta, Patentti- ja rekisterihallitus

3. Minkälaisia tyyppejä tilintarkastajat ovat?

”Kuulemani ennakkoluulot ovat muun muassa, että tilintarkastaja on olemukseltaan harmaa ja persoonana pikkutarkka. Murretaan vihdoin stereotypiat, sillä tilintarkastusalalla on monenlaisia tyyppejä – luonnollisista esiintyjistä kivenkoviin asiantuntijoihin ja kaikkea siltä väliltä. Tilintarkastustyössä oppii jatkuvasti uutta ja jokainen päivä on erilainen. Yhteistyö kollegoiden ja asiakkaiden kanssa vaatii myös sosiaalisia taitoja. Tilintarkastusalalla on kirjavaa porukkaa ja monenlaisille tyypeille löytyy sopiva rooli.”

Fredrik Bäck, KHT-tilintarkastaja, Hill Audit Oy

4. Mitä tilkkarin työpäivään mahtuu?

”Nykyään pystytään tekemään paljon tarkastusta etänä ja asiakkailta on saatavissa materiaalia sähköisessä muodossa. Läppärin ääressä tulee siis vietettyä paljon aikaa. Kuitenkin myös asiakaskäynnit kuuluvat työhöni, ja silloin käyn asiakkaan kanssa keskusteluja ja teen haastatteluja. Lisäksi voin esimerkiksi tutustua asiakkaan tiloihin, tehtaaseen, toimintoihin ja tilintarkastusevidenssiin. Asiakaskäynnit tuovat mukavaa vaihtelua työpäiviin. Kiireaikana saattaa joskus tuntua, että tilkkariutta elää ja hengittää joka hetki, mutta onneksi tämä on vain hetkittäistä ?.”

Annika Salmela, manager, RSM Finland Oy

5. Kuinka monipuolisen pohjan tilkkarius antaa muihin töihin?

”Tilintarkastajista on moneksi. Vaihtoehtoiset työt kaiketi riippuvat kunkin tilintarkastajan omista ambitioista ja ympäristöstä. Itseäni on aina kiehtonut sekä matematiikka että vero-oikeus.

Oma urani tilintarkastajana alkoi 20 vuotta sitten, mutta matkalla on kertynyt kokemusta myös data-analyytikon, yritysanalyytikon, verokonsultin ja veroriskienhallinnan monipuolisista tehtävistä. Tällä hetkellä työajastani kuluu yli puolet muuhun kuin tilintarkastukseen.

Myös muut toimistomme KHT- ja HT-tilintarkastajat tekevät tilintarkastuksen tehtävien ohella paljon muutakin. Meiltä löytyy tilintarkastajia, jotka toimivat ”oman työnsä” ohella controllereina, talousjohtajina, hallitusammattilaisina, IFRS-asiantuntijoina tai konsernilaskijoina. Rohkaisenkin avoimin mielin kaikkia tilintarkastajia kokeilemaan eri rooleja asiakasrajapinnassa. Paitsi että se on kivaa, se myös kehittää ja auttaa ymmärtämään yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä kokonaisvaltaisemmin.”

Harri Rekilä, partner, veropalvelut, HT-tilintarkastaja, OTL, CCA, Digital Audit Company

6. Minkälaista palkkaa tilkkarit saavat?

”Ei tilintarkastajan työ talkootyötä ole, kyllä siitä sopivaa palkkaa maksetaan. Työ on kausiluontoista, joten varsinkin kiireaikana ylityökorvauksia kertyy mukava summa taskun pohjalle. Ne tulevat todennäköisesti kuitenkin käytettyä, sillä kuuden viikon kesäloma matkusteluineen ei ole alalla harvinaisuus.” 

Henrik Snellman, KHT-tilintarkastaja, senior manager, KPMG

7. Millaiset ovat tilkkareiden työllisyysnäkymät ja miten työ tulee muuttumaan?

”Tilintarkastajien työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät ja monipuoliset niin vasta-alkajille kuin alasta jo kokemusta omaaville. Digitalisaation myötä tulevaisuuden tarkastustyö tulee muuttumaan kirjanpidon automaation lisääntyessä, mutta tarve tilintarkastukselle säilyy tästä huolimatta. Muuttuvassa ympäristössä tilintarkastuksessa tulee korostumaan entisestään tarve ymmärtää tietojärjestelmiä ja niiden yhteyttä kirjanpitoon nykyisen kirjanpidon ja yhteisölainsäädännön tuntemisen lisäksi. Alalle kaivataan jatkuvasti uusia työntekijöitä, joten kehotan kaikkia tilintarkastuksesta kiinnostuneita hakemaan tälle alalle töihin!”

Jussi Tuominen, KHT-tilintarkastaja, Oy Tuokko Ltd

8. Miten tilkkari ehtii vapaalle ja perheen pariin?

”Kiireaikana töitä toki tehdään paljon ja vapaa-aikaa on vähemmän. Digitalisaatio ja etätyöt mahdollistavat kuitenkin entistä paremmin työn tekemisen silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Työn joustavuuden ansiosta oman aikataulunsa pystyy suunnittelemaan kulloiseenkin elämänvaiheeseen sopivaksi ja elämään mahtuu paljon muutakin. Toimialan sesonkiluonteisuuden vuoksi vuoteen mahtuu myös rauhallisempia jaksoja, jolloin voi hyvillä mielin keskittyä itselle tärkeisiin asioihin.”

Anni Kilpinen, HT-tilintarkastaja, Tilintarkastus Riuttanen Oy / SYS Audit Oy

Tutustu tarkemmin tilintarkastuksen opintoihin ja urapolkuun.
Opiskele tilkkariksi!

Scroll to Top