Tilintarkastusasiakkuuden päättyminen

Jos tilintarkastajaa vaihdetaan, se tehdään yleensä tilintarkastuksen valmistumisen jälkeen. Tilintarkastaja voidaan erottaa tai vaihtaa myös kesken toimikauden. Tilintarkastaja voi myös itse erota kesken toimikauden. 

Tilintarkastusvelvollisuuden päättyminen 

Tilintarkastusvelvollisuus saattaa päättyä esimerkiksi, jos lakisääteiset tilintarkastusvelvollisuuden rajat eivät enää ylity. Jos yhteisön omissakaan määräyksissä ei edellytetä tilintarkastajan valintaa, voidaan tilinpäätökset jatkossa jättää tilintarkastamatta.  

Tilintarkastajalle on toimikauden päätyttyä eli tilintarkastuksen valmistuttua hyvä ilmoittaa, ettei tilintarkastusta enää jatketa seuraavalla toimikaudella. Asia on hyvä todeta ja pöytäkirjata myös yhtiökokouksessa, ja tilintarkastajaa koskevat merkinnät poistaa kaupparekisteristä.  

Tilintarkastajan vaihtaminen uudelle tilikaudelle 

Yhtiökokous voi haluta vaihtaa tilintarkastajan seuraavalle tilikaudelle. Listayhtiöillä ja muilla PIE-yhtiöillä on asiasta omat säädöksensä.

Edelliselle tilintarkastajalle on tilintarkastuksen valmistuttua hyvä ilmoittaa, ettei häntä tulla enää valitsemaan tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle.  

Tilintarkastajan erottaminen kesken tilikauden 

Yhtiökokous voi erottaa tilintarkastajan toimestaan kesken toimikauden. Yrityksen johto, kuten hallitus, toimitusjohtaja tai isännöitsijä eivät voi erottaa tilintarkastajaa.  

Erottamiseen on oltava perusteltu syy. Yhtiökokouksen on annettava erottamisesta ja sen syistä selvitys PRH:n tilintarkastusvalvonnalle.  

Jos yhteisö haluaa, että tilintarkastuksen suorittaa yhtiölle valittu varatilintarkastaja, tulee tälle ilmoittaa asiasta ajoissa. Jos yhtiölle ei ole valittu varatilintarkastajaa, pitää tilintarkastajan valintaan osallistuvien osakkaiden tai hallituksen huolehtia siitä, että uusi tilintarkastaja tulee valittua. 

Tilintarkastajan eroaminen kesken tilikauden 

Tilintarkastaja voi itse erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä yhtiölle. 

Tilintarkastajan on ilmoitettava ero rekisteröitäväksi kahden viikon kuluessa siitä, kun hän teki ilmoituksen yhtiölle sekä annettava PRH:n tilintarkastusvalvonnalle selvitys eroamisesta ja esitettävä sille perusteltu syy. 

Tietojen antaminen seuraavalle tilintarkastajalle  

Tilintarkastajan erotessa, tullessa erotetuksi tai tilintarkastajaa vaihdettaessa on hänen annettava seuraajalleen pyynnöstä tiedot, jotka ovat tarpeen tilintarkastuksen suorittamista varten. Tämä koskee myös tilintarkastusyhteisöä, jonka palveluksessa tilintarkastaja on ollut. 

Lue myös mitä PRH:n tilintarkastusvalvonta on asiasta kirjoittanut!

Scroll to Top