Tilintarkastus

Tilintarkastus on yritysten ja yhteisöjen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastusta. Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastaja. Tilintarkastus lisää luottamusta yrityksiä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Tilintarkastajana toimiminen

Tietoa tilintarkastajaksi tulemisesta ja tilintarkastajan työstä.

Yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus

Suurin osa tilintarkastuksista kohdistuu yhteisöihin eli yrityksiin ja säätiöihin.

Julkishallinnon tilintarkastus

Julkishallinnon tilintarkastus edistää julkisen talouden luotettavuutta.


Hyvä tilintarkastustapa

Hyvä tilintarkastustapa ohjaa tilintarkastajien työtä.


Suositukset ja mallit

Yhdistyksen laatimat suositukset ja mallit tilintarkastajan työn tueksi.


Tilintarkastajien valvonta

Tilintarkastajan ammattitaitoa ja kouluttautumista valvotaan säännöllisesti.