Osallistu vastuullisuusraportointikilpailuun

Osallistumalla kilpailuun edistät yrityksen vastuullisuustyötä ja pääset testaamaan raportoinnin nykytasoa. Kilpailu on avoinna 3.–31.5.

Kilpailun järjestämisestä vastaavat erittäin kokeneet yritysvastuun asiantuntijat ja raportit validoidaan tilintarkastusyhteisöissä. Kilpailu on maksuton ja avoin kaikille vastuullisesta toiminnastaan raportoiville – niin pienille ja suurille yrityksille kuin julkisen sektorin eri toimijoille kunnallisista liikelaitoksista julkisomisteisiin yhtiöihin.

Kilpailuun voi osallistua 3.–31.5.2021 täyttämällä itsearviointilomakkeen. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset esitellään anonyymeinä.

 Kilpailusta saat monia hyötyjä!

  • Kilpailu antaa arvokasta tietoa yrityksen vastuullisuusraportoinnin tasosta. Osallistumalla saa tietoa myös muiden yritysten raportointikäytännöistä, sillä tulokset jaetaan anonyymeinä osallistujien kesken.
  • Osallistumalla oppii uutta. Kilpailun kautta saat tietoa vastuullisuusraportoinnin parhaista käytänteistä ja ajankohtaisista teemoista.
  • Kilpailu tuo näkyvyyttä ja luottamusta. Parhaimmat raportoijat julkistetaan syksyllä ja palkitaan marraskuussa palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintosija on osoitus laadukkaasta raportointityöstä yrityksen sidosryhmille.

Lisätietoa kilpailusta

Vastuullisuusraportointikilpailu kehittää yritysten vastuullisuustyötä ja -raportointia, tuo esiin hyviä käytäntöjä ja antaa tunnustusta erityisen ansioituneille yritysvastuuraportoijille.

Viime vuosina raportointiin ovat vaikuttaneet erityisesti uudet viitekehykset, kuten TCFD ja SDG. Tämän lisäksi raportoinnin merkittävyyttä ja ajankohtaisuutta lisää käynnissä oleva EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien kehittäminen.

Kilpailussa on arvioitu yritysvastuun raportointia vuodesta 1996 alkaen. Kilpailussa arvioinnin kohteena on yritysten ja organisaatioiden julkinen raportointi, ei niiden vastuullisuustoiminta.

Vastuullisuusraportit pisteytetään itsearviointilomakkeen vastausten pohjalta. Itsearviointilomakkeet validoi riippumattoman tilintarkastajaryhmä. Validointi perustuu ennalta laadittuun arviointikehikkoon sekä itsearviointilomakkeen pisteytykseen.

Kilpailun tuomaristo valitsee validoinnin pohjalta parhaat raportoijat. Parhaat raportoijat palkitaan seuraavissa sarjoissa:

  1. Kokonaiskilpailun voittaja
  2. Ilmastonmuutos
  3. Biodiversiteetti
  4. Ihmisoikeudet
  5. Vuoden nousija

Vuoden nousija -palkinnolla annetaan tunnusta raportointiaan ansioikkaasti kehittäneelle pk-yritykselle.

Parhaat raportoijat julkistetaan syksyllä kaikille avoimessa palkintojenjakotilaisuudessa.

Lue lisää:

Lisätietoja kilpailusta:
vastuullisuus@tilintarkastajat.fi

Kilpailun järjestävät yhteistyössä:

Kilpailun yhteistyökumppani on Sitra.