Tutustu yhdistyksemme organisaatioon: hallitukseen, lautakuntiin, toimikuntiin ja työryhmiin.

Vuosikokous

Yhdistyksemme ylin päättävä elin on vuosikokous, joka järjestetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat määritellään yhdistyksen säännöissä. 

Hallitus

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus valvoo yhdistyksen ja sen jäsenten etua. Hallitus muun muassa

  • hyväksyy uudet jäsenet
  • antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja tilintarkastusalaa koskevissa kysymyksissä
  • hyväksyy hyvää tilintarkastustapaa koskevia standardeja ja ohjeita.

Hallituksen kokoonpano 2022–2023:

Aleksi Martamo, puheenjohtaja, Deloitte
Sari Hakala, varapuheenjohtaja, NeonAudit Oy
Osmo Valovirta, varapuheenjohtaja, EY
Tuomas Ilveskoski, jäsen, KPMG
Markku Katajisto, jäsen, PwC
Ilkka Kujala, jäsen , Grant Thornton
Teemu Laitinen, jäsen, SYS Audit Oy
Mirel Leino-Haltia, jäsen, hallitusammattilainen, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

Hallituksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö Taina Lehtola.

Toimikunnat ja työryhmät

Yhdistyksessämme toimii erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, jotka keskittyvät muun muassa tilintarkastusalan ohjeistukseen, erilaisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun ja jäsenkoulutusten suunnitteluun.

Toimikunnat ja työryhmät muodostuvat yhdistyksen jäsenistä ja henkilökunnasta sekä muista talouden asiantuntijoista. Ne tarjoavat jäsenille kanavan vaikuttaa ja antaa oman panoksensa tilintarkastusalan kehittämiseen.

Pysyvien toimikuntien ja työryhmien lisäksi yhdistyksessämme on projektiryhmiä, jotka työskentelevät yksittäisten aiheiden parissa määräajan.

Lautakunnat

Yhdistyksessämme toimii kaksi lautakuntaa, nimityslautakunta ja eettinen lautakunta.

Nimityslautakunta valmistelee yhdistyksen hallituksen jäsenten, eettisen lautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien valinnan yhdistyksen kokoukselle.

Eettinen lautakunta valvoo tilintarkastusalalla yleisesti hyväksyttyjen eettisten sääntöjen noudattamista. Eettisen lautakunnan vastuulla ovat myös yhdistyksen sääntöjen 5 §:ssä tarkoitetut kurinpitoasiat.