Lyhyesti: Mikä on tulorekisteri?

Avaamme lyhyesti uusia, ajankohtaisia käsitteitä. Lue, mistä tulorekisterissä on kysymys!

Avaamme lyhyesti uusia, ajankohtaisia käsitteitä. Lue, mistä tulorekisterissä on kysymys!

Tulorekisteri kokoaa palkkatiedot

  • Tulorekisteri on sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedolle.
  • Laki tulotietojärjestelmästä tuli voimaan 16.1.2018, ja rekisteri otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 alusta.
  • Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot keskitettyyn tulorekisteriin, josta ne välittyvät tiedon käyttäjille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viiden päivän päästä palkan maksupäivästä.
  • Tulorekisteri on osa julkisten palveluiden digitalisointia. Se antaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella itseään koskevia palkka-, etuus-, ja eläketulotietoja reaaliaikaisesti.

Tutustu lakiin kokonaisuudessaan >

Lisää ajankohtaisia käsitteitä ja aiheita tulevissa Profiitti-lehdissämme. Liity sähköisen lehden tilaajalistalle >

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top