Julkisen toimijan myöntämän tuen, lainan tai avustuksen myöntämiseen liittyy usein ehtoja.

Tilintarkastajan tekemä tarkastus

Tilintarkastaja tarkastaa ja raportoi, onko julkista tukea, lainaa tai avustusta käytetty avustuspäätöksen mukaisesti.  

Tukea, avustusta tai lainaa myöntävän organisaation ohjeissa tai ehdoissa määrätään, mitä tilintarkastajan tekemään tarkastukseen kuuluu. Joskus tarkastustoimenpiteistä ja raportoinnista säädetään laissa tai asetuksessa.  

Tarkastus liitännäispalveluna

Kun on kyse erilaisten avustustilitysten tarkastuksista, tilintarkastaja noudattaa usein kansainvälistä liitännäispalvelustandardia ISRS 4400 Toimeksiannot taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta. 

Tilintarkastaja suorittaa liitännäispalvelun yleensä seuraavissa tilanteissa:

  • Velallisen hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta tuomioistuimelle  
  • Business Finland -projektien lopputilitykset  
  • STEA-avustustilitykset 
  • Ulkoministeriön kehitysapuhankkeet 
  • Teleyritysten kustannuslaskentajärjestelmien tarkastaminen 
  • Rahankeräysluvan mukainen tarkastus 
  • Rahoituksen kovenanttiehtojen noudattaminen. 

Liitännäispalvelun lopputuloksena tilintarkastaja ei tee johtopäätöstä, eli hän ei anna mitään varmuutta.

Tilintarkastaja raportoi sovittujen toimenpiteiden perusteella tekemänsä havainnot. Johtopäätöksen tekeminen jää raportin vastaanottajalle, joka voi olla avustuksen tai rahoituksen myöntäjä tai yhteisö itse.