Säätiöiden vuosiselvitykset ovat keskeinen osa säätiövalvontaa. Osana vuosiselvitystä PRH:lle toimitetaan myös tilintarkastuskertomus.

Säätiön tilintarkastuskertomus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valvoo, että säätiöt noudattavat säätiölakia ja säätiön sääntöjä. Säätiön tilintarkastuskertomus sisällytetään säätiön vuosiselvitykseen, joka on toimitettava PRH:lle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Säätiölaissa edellytetään, että tilintarkastuskertomukseen sisällytetään lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi.

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava myös lausunto siitä, onko säätiön toimielinten jäsenille suoritettuja palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanmukaisina.

Lisävelvoitteita erityislainsäädännöstä

Erityislainsäädännössä voi olla lisävaatimuksia säätiön tilintarkastuskertomukselle.

Esimerkki säätiön tilintarkastuskertomuksen lisävelvoitteista

Puoluelaissa edellytetään, että jos säätiö on puoluelain tarkoittama puolueen lähiyhteisö, tilintarkastaja antaa lausuman tilintarkastuskertomuksessa. Lausuma annetaan siitä, onko säätiön toiminnassa noudatettu puoluelain säännöksiä tuesta ja tukea koskevista rajoituksista.