LyhyeSTi: Relevantit kannanotot ja merkittävät tilinpäätöserät

Kansainvälinen riskienarviointistandardi ISA 315 on uudistunut. Tässä tekstissä esitellään termit relevantti kannanotto ja merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto.

Kun kansainvälistä riskienarviointistandardia ISA 315 uudistettiin, muutettiin standardin termistöä jonkin verran. Uudet ja muuttuneet termit on hyvä tuntea, kun uudistunutta standardia sovelletaan tilikauden 2022 tilintarkastuksessa. Esittelen tässä tekstissä termit relevantti kannanotto ja merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastusta suunnitellessaan tilintarkastajan pitää tunnistaa ja arvioida asiakkaan tilinpäätökseen liittyvät olennaisen virheellisyyden riskit sekä koko tilinpäätöksen tasolla että kannanottotasolla. Kannanottotason riskit tunnistetaan  

  • liiketapahtumien lajien (tuloslaskelma) 
  • tilien saldojen (tase) sekä  
  • tilinpäätöksessä esitettävien tietojen osalta.  

Näistä kolmesta käytän myöhemmin nimitystä tilinpäätöserä.  

Kannanotot ovat tilinpäätökseen liittyviä johdon väittämiä, jotka koskevat kirjaamista, arvostamista, esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettävää informaatiota. Tilintarkastaja käyttää niitä tunnistaessaan ja arvioidessaan riskejä, jotta tulisi huomioineeksi mahdolliset erityyppiset virheet tilinpäätöksessä.  

Esimerkki tuloslaskelmaa koskevasta kannanotosta on katko, joka liittyy tapahtumien kirjaamiseen suoriteperusteisesti oikealle tilikaudelle. Esimerkki tasetta koskevasta kannanotosta on arvostaminen, joka liittyy taseen erien oikeaan rahamääräiseen esittämiseen taseessa.  

Kannanottoihin voi tutustua standardin soveltamisosan kohdassa ISA 315.A188-191.  

Kaikki kannanotot eivät ole relevantteja  

Kun tilintarkastaja tunnistaa kannanottoon liittyen olennaisen virheen riskin tai riskejä, on kannanotto tilintarkastuksessa relevantti. Kaikki tilinpäätöseriä yleisesti koskevat kannanotot eivät välttämättä ole relevantteja jokaisessa tilintarkastustoimeksiannossa. Tilintarkastaja määrittelee relevantit kannanotot tekemänsä riskiarvion perusteella, mikä vaatii ammatillista harkintaa. 

Tilintarkastaja saattaa esimerkiksi tehdä havainnon, että asiakas saattaa tulkita monimutkaisia toimitusehtoja väärin. Tällöin tilintarkastaja on tunnistanut riskin siitä, että liikevaihtoa tuloutetaan väärällä tilikaudella, jolloin liikevaihdon katkoon liittyy virheen riski. Tällöin katko on relevantti kannanotto liikevaihdon osalta. 

Merkittävät ja olennaiset tilinpäätöserät tarkastetaan 

Jos tilinpäätöserään liittyy tilintarkastajan arvion mukaan yksikin relevantti kannanotto, on erä merkittävä erä. Täsmällinen termi on merkittävä liiketapahtumien laji, tilin saldo tai tilinpäätöksessä esitettävä tieto. Edellä esitetyssä esimerkissä katkoriski liittyi liikevaihtoon, mikä tekee liikevaihdosta merkittävän erän. 

Kaikkiin relevantteihin kannanottoihin ja merkittäviin tilinpäätöseriin tulee kohdistaa tilintarkastustoimenpiteitä. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät kannanottotasolla tunnistetut riskit ole toteutuneet ja aiheuttaneet olennaista virheellisyyttä kyseiseen tilinpäätöserään.  

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa sekä soveltamista.   

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top