Toiminnantarkastus

Pienemmissä asunto-osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja osuuskunnissa voidaan tehdä tilintarkastuksen sijasta toiminnantarkastus. Toiminnantarkastuksen voi tehdä tilintarkastaja tai niin sanotusti maallikko.

Toiminnantarkastus on tilintarkastussääntelystä ja -valvonnasta erillinen yhteisölainsäädäntöön pohjautuva tarkastus, jonka voi tehdä myös ns. maallikko eli henkilö, joka ei ole hyväksytty tilintarkastaja. Käytännössä myös tilintarkastajat voivat tehdä toiminnantarkastuksia.

Tilintarkastajan voidaan katsoa toimivan tässäkin tehtävässä tilintarkastajan ominaisuudessa ja olevan siten valvonnan alla. Etenkin silloin, kun toimeksiannon toteuttamisessa on käytetty tilintarkastukselle ominaisia työmenetelmiä ja työvälineitä. 

Toiminnantarkastusta ei säännellä tilintarkastuslaissa, vaan sen sisältö määräytyy yksinomaan yhteisölainsäädännön ja toimeksiannon nojalla.

  • Yhdistyksillä on oltava toiminnantarkastaja, mikäli niillä ei ole tilintarkastajaa (yhdistyslain (26.5.1989/503) 38 a §).

Asunto-osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla on niitä koskevien lakien nojalla oltava toiminnantarkastaja, mikäli niillä ei ole tilintarkastajaa eikä säännöissä ole määrätty toisin (asunto-osakeyhtiölain 9 luvun 6 § ja osuuskuntalain (421/2013) 7 luvun 7 §). 

Scroll to Top