Tilintarkastajatutkinto ja -tentti

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta vastaa Suomessa järjestettävistä tilintarkastajatutkinnoista. Tutkintoja ovat HT-tutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot.

HT-tutkinto on tilintarkastajan perustutkinto, eli kaikki tilintarkastajiksi mielivät suorittavat ensin sen. Tutkinnot järjestetään aina loppukesällä, elo-syyskuun vaihteessa. HT-tutkinto on kaksipäiväinen ja erikoistumistutkinnot yksipäiväisiä.

Tilintarkastajatutkinto on tuskin kenellekään pelkkä läpihuutojuttu. Kokemusten perusteella tutkinto vertautuu ylioppilaskirjoituksiin tai korkeakoulujen pääsykokeisiin.

PRH ylläpitää kirjallisuusvinkkiluetteloa, joka käsittelee kirjanpitoa, tilintarkastusta, lainsäädäntöä ja esimerkiksi sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa. Listaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ja vanhemmilta kollegoilta saanee hyviä vinkkejä luku-urakkaan.

Tutkintotentissä saa käyttää kirjallisuutta ja myös tiedon etsintä internetistä on sallittua. Joka tapauksessa tutkintoon kannattaa valmistautua hyvin ja edeltävänä kesänä dekkarit yleensä vaihtuvatkin tenttikirjoihin.

Scroll to Top