Ammattieettiset periaatteet ja eettiset säännöt

Tilintarkastajan ammattieettiset periaatteet

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti, ammatillinen kriittisyys säilyttäen sekä huolellisesti yleinen etu huomioon ottaen.

Tilintarkastaja on myös velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan. Ennen kaikkea hänen on oltava riippumaton toimeksiannosta. 

IESBA:n eettiset säännöt

Tilintarkastajan eettisiä perusperiaatteita käsitellään myös kansainvälisissä eettisissä säännöissä tilintarkastusammattilaisille. Kansainväliset eettiset säännöt laaditaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n yhteydessä toimivassa itsenäisessä komiteassa, IESBA:ssa (International Ethics Standards Board for Accountants).

Eettiset säännöt sisältävät myös riippumattomuusstandardit. Eettiset säännöt koskevat kaikkia tilintarkastajan toimeksiantoja. 

Olemme julkaisseet kansainväliset eettiset säännöt suomenkielisinä vuodesta 2000 lähtien. Ne ovat saatavana kansainvälisten tilintarkastusalan standardien yhteydessä painettuna ja verkkokirjana ST-Akatemian verkkokaupasta. 

Scroll to Top