Vuosikokous

Yhdistyksemme ylin päättävä elin on vuosikokous, jonka hallitus kutsuu koolle. Vuosikokous järjestetään vuosittain ja sen ajankohdaksi on toistaiseksi vakiintunut kesäkuun alku. Vuonna 2023 vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin myös jäsenpäivä.

Vuosikokouksessa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

  • esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
  • vahvistetaan talousarvio sekä jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus,
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkiot
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat joka toinen vuosi,
  • valitaan hallituksen muut jäsenet,
  • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  • valitaan tarvittaessa jäsenet eettiseen lautakuntaan ja nimityslautakuntaan, ja nimetään niille puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Lisäksi vuosikokouksessa otetaan käsiteltäväksi muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen.

Yhdistyksen vuosikokous ja muut kokoukset on määritelty yhdistyksen säännöissä.

Scroll to Top