Tilintarkastajana toimiminen

Tilintarkastajana voi toimia vain sellainen henkilö, joka on suorittanut tilintarkastajatutkinnon ja merkitty PRH:n tilintarkastajarekisteriin 

Tilintarkastajien toiminnasta säädetään tilintarkastuslaissa (1141/2015), mutta myös monessa muussa laissa on tilintarkastajiin ja tilintarkastukseen liittyviä määräyksiä. 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan pitää järjestää toimintansa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toiminnan laajuus ja monimutkaisuus huomioon ottaen sekä kirjattava toimintatavat tämän varmistamiseksi. Hänellä tulee siis olla kirjallinen laadunhallintajärjestelmä. 

Tilintarkastajan on dokumentoitava tekemänsä työ asianmukaisesti. 

Tilintarkastaja voi erota tilintarkastustoimeksiannosta joko ennen uudelleenvalintaa yhtiökokouksessa tai kesken toimeksiannon, jolloin hänen on ilmoitettava eroamisesta asiakkaalle ja PRH:lle.

Scroll to Top