Mitä tilintarkastaja tekee

Tilintarkastus on tilintarkastajan suorittama kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon riippumaton tarkastus. Tilintarkastuksen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätökset ovat luotettavia.

Tilintarkastaja tarkastaa, ettei tilinpäätöksessä ole olennaisia tahallisesti tai tahattomasti tehtyjä virheitä. Tilintarkastaja varmentaa tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien oikeellisuutta sekä neuvoo yrityksiä ja muita yhteisöjä liiketoimintaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tilintarkastajana voi toimia vain tilintarkastuslaissa tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja eli HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat hyväksyy PRH:n tilintarkastusvalvonta, joka myös valvoo tilintarkastajia. Auktorisoituja tilkkareita on Suomessa reilut 1 300 ja heistä yli 90 % on Suomen Tilintarkastajat ry:n jäseniä.

Tilkkarin työ ei ole vain Excelien ja numeroiden pyörittelyä, vaan se vaatii monipuolista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Riisu siis pois pölyttyneet ajatukset sekä ennakkoluulot ja tutustu tilintarkastusalaan!

Tilintarkastajien monipuolinen tehtäväkenttä

Tilintarkastajan työ vaatii monipuolista osaamista muun muassa kirjanpitoon, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvästä lainsäädännöstä, sekä tietenkin tilintarkastuksesta. Tilintarkastajien on ylläpidettävä ammatillista osaamistaan jatkuvasti.

Tilintarkastajan ammatissa korostuu asiakaslähtöisyys. Sekä lakisääteinen tilintarkastus että muut tilintarkastajan palvelut edellyttävät tilintarkastajan ja asiakkaan välistä kommunikaatiota sekä tilintarkastajalta aitoa kiinnostusta asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan.

Tilintarkastaja voi toimia yrittäjän tai johdon tukena yhteisön koko elinkaaren ajan perustamisesta ja kasvuun liittyvistä vaiheista yrityskauppoineen aina saneeraukseen tai viimeiseen tilinpäätökseen saakka.

Tilintarkastajien toiminta perustuu tilintarkastuslakiin ja sitä ohjaa hyvä tilintarkastustapa.

Tilintarkastus on tunnetuin tilintarkastajan tuottamista palveluista

Tilintarkastus on tilintarkastajan suorittama kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus. Tilintarkastus on lähtökohtaisesti pakollista kaikille kirjanpitovelvollisille. Lue lisää yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksesta.

Tilintarkastus lisää sidosryhmien luottamusta yhteisöä ja sen taloudellista raportointia kohtaan sekä parantaa luottamusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnassa muun muassa seuraavin tavoin:

  • Tilintarkastus lisää luottamusta yrityksen ja rahoittajan välillä. Pankki voi luottaa tilinpäätöksen antamaan kuvaan yhteisön maksukyvystä ja yhteisö hyötyy alhaisemmista rahoituksen kustannuksista.
  • Tilinpäätökseen perustuvat toimet, kuten voitonjako ja verotus, tehdään luotettavan ja oikean tiedon pohjalta.
  • Tilintarkastus vähentää virheitä tilinpäätöksissä ja ennaltaehkäisee tahallisia väärinkäytöksiä

Tilintarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, joka antaa varmuuden siitä, että

  • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja
  • täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tutustu myös tilintarkastuksesta raportoimiseen.

Scroll to Top