Hyvä tilinpäätöskäytäntö

Luotettavan ja laadukkaan taloudellisen raportoinnin edistäminen on yksi tilintarkastajien tärkeimmistä tehtävistä. Yhdistyksenä kehitämme hyvää tilinpäätöskäytäntöä auttaen sekä tilintarkastajia että raportointivelvollisia yhteisöjä.

Hyvän tilinpäätöskäytännön edistämiseksi olemme julkaisseet tilinpäätösmalleja eri yhteisömuotojen tilinpäätösten laatijoiden avuksi jo vuosikymmenten ajan. Tilinpäätösmallien julkaisemisen tavoitteena on edistää luotettavaa ja laadukasta taloudellista raportointia sekä hyvää tilinpäätöskäytäntöä. Niissä on huomioitu sekä lainsäädännön tilinpäätökselle asettamat vaatimukset, että muut hyvää kirjanpitotapaa ja tilinpäätöskäytäntöä ohjaavat suositukset.

Listayhtiöiden hyvää tilinpäätöskäytäntöä edistämme kääntämällä ja julkaisemalla kansainväliset tilinpäätösstandardit eli IFRS-standardit suomeksi. IFRS-standardit vaikuttavat hyvään tilinpäätöskäytäntöön ja kirjanpitolakiin myös muissa yhteisöissä kirjanpitolautakunnan tulkintojen ja yleisohjeiden kautta.

Asiantuntijaryhmämme tarkastaa yhdistyksessä laaditut IFRS-käännösluonnokset ja päättää suomenkielisestä terminologiasta. Kokonaan uudet standardit julkaistaan suomenkielisinä heti käännöstyön valmistuttua. Vuosittain julkaisemme suomenkielisen koosteen, IFRS-standardit, joka vastaa sisällöltään IFRS Foundationin Blue Book -julkaisun A-osaa. EU-komission hyväksymisprosessin kautta käännöksistämme tulee osa EU:n lainsäädäntöä.

Vaikutamme kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan lainsäädännön kehittämiseen antamalla lausuntoja ja osallistumalla kuulemistilaisuuksiin. Laadimme myös omissa toimikunnissa ja työryhmissä suosituksia erilaisiin tilinpäätöstä koskeviin erityiskysymyksiin.

Tytäryhtiömme ST-Akatemia Oy järjestää vuosittain kymmeniä kirjanpidon, tilinpäätöksen ja taloushallinnon eri osa-alueisiin keskittyviä koulutuksia tilintarkastajille ja muille talouden ammattilaisille.

Scroll to Top