IFRS-standardit

IFRS-standardit (International Financial Reporting Standards) ovat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja, jotka antaa IFRS Foundationin alaisena toimiva International Accounting Standards Board (IASB).

IASB:n jäsenet edustavat tilinpäätöksiin liittyviä sidosryhmiä monipuolisesti, ja standardeja laadittaessa seurataan tarkasti määriteltyä toimintaprosessia.

Standardien muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvat:

  • IFRS- ja IAS-standardit – tilinpäätöstä koskevia standardeja
  • IFRIC- ja SIC-tulkinnat – tarkempaa ohjeistusta yksittäisistä aihealueista

IASB:n rinnalla toimii uusi kestävyysraportointiin keskittyvä elin International Sustainability Standards Board (ISSB).

IFRS-standardit Euroopan unionissa

IFRS-standardeja on vuodesta 2005 alkaen noudatettu Euroopan unionin alueella julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten konsernitilinpäätöksissä. Jäsenvaltiot saavat päättää niiden soveltamisesta myös muissa yrityksissä ja erillistilinpäätöksissä. Suomessa IFRS-standardien noudattaminen on sallittua kaikille.

Euroopan unionin komissio hyväksyy standardit ja niiden muutokset yksitellen ns. IAS-asetuksessa (EY N:o 1606/2002) määrättyä toimintatapaa noudattaen, ja ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Ajoittain komissio tuottaa virallisen konsolidoidun version, joka korvaa lukuisia yksittäisillä asetuksilla hyväksyttyjä standardeja.

IFRS-standardien suomenkieliset käännökset – Suomen Tilintarkastajat ry:llä merkittävä rooli

IFRS-standardeja on suomennettu Suomen Tilintarkastajat ry:ssä (ST) vuodesta 2000 alkaen. Työssä on noudatettu IFRS Foundationin vaatimaa prosessia, jonka mukaan terminologiasta päättää ja käännösluonnokset tarkastaa erityinen asiantuntijaryhmä (IFRS-käännöstyöryhmä). Ryhmässä on n. 20 jäsentä, jotka edustavat mm. tilintarkastusyhteisöjä, tilinpäätöksen laatijoita ja viranomaistahoja.

Kun IFRS-standardit otettiin EU:ssa käyttöön, ST:ssä tehty käännös hyväksyttiin sellaisenaan viralliseen lehteen. Siitä alkaen kaikki uudet standardit, tulkinnat ja muutosasiakirjat on käännetty tai vähintään tarkastettu ST:n IFRS-käännöstyöryhmässä. Vuosina 2021–22 toteutettiin komission aloitteesta Repeal&Replace-hanke, jossa kaikki voimassa olevat IFRS-tekstit käytiin läpi kaikilla EU-kielillä ja käännöksiin tehtiin parannuksia ja yhdenmukaistuksia. Lue lisää hankkeesta täältä.

Asiantuntijaryhmässä tuotettavaa käännöstä arvostetaan laajasti, ja se on osaltaan helpottanut standardien soveltamista Suomessa. ST-Akatemia Oy julkaisee voimassa olevat standardit sisältävän vuosittain ilmestyvän koosteen lisäksi suomeksi myös yksittäisiä standardeja sekä järjestää vuosittain useita IFRS-aiheisia koulutustilaisuuksia.

Tutustu IFRS-kirjoihin sekä IFRS-koulutuksiin ST-Akatemian sivuilla.

Scroll to Top