Yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus

Yhteisön ja säätiön toiminta pitää järjestää siten, että kirjanpito hoidetaan hyvin, tilinpäätös laaditaan tilikausittain ja lakisääteiset kokoukset pidetään ja pöytäkirjataan.

Yhteisöt ja säätiöt kuuluvat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuuden piiriin. Niiden on siis valittava tilintarkastaja tilintarkastamaan hallintonsa, kirjanpitonsa ja tilinpäätöksensä jokaiselta tilikaudelta. Lue lisää tilintarkastusvelvollisuudesta ja tilintarkastajan valitsemisesta

Tilintarkastaja hankkii tilintarkastusta tekemällä varmuuden siitä, ettei yhteisön tai säätiön tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Hän varmistaa, että se on laadittu asianmukaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti ja antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  

Scroll to Top