LCE-ISA-standardi

Hyvän tilintarkastustavan käsitteen ja sisällön määrittelyssä keskeisessä asemassa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit, joista tilintarkastukseen liittyvät

  • yksinkertaisen yhteisön tilinpäätöksen tilintarkastusta koskeva LCE-ISA-standardi
  • tilinpäätöksen tilintarkastusta koskevat ISA-standardit
  • laadunvalvontaa koskevat ISQM-standardit

Myös IESBAn antamat eettiset säännöt koskevat tilintarkastajaa aina kun hän tekee tilintarkastusta.

LCE-ISA-standardi

LCE-ISA-standardi (The International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities) koskee nk. yksinkertaisten yhteisöjen (less-complex entities, LCE) tilinpäätösten tilintarkastuksia. Ne määrittelevät tilintarkastuksen eri osa-alueille perusperiaatteet ja tavoitteet ja ohjeistavat niin tarkastuksessa kuin dokumentoinnissa, kuten muutkin ISA-standardit, mutta yksinkertaisen yhteisön ominaispiirteisiin räätälöidyllä tavalla.

LCE-ISA-standardia sovelletaan yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa muiden ISA-standardien sijasta. Tilintarkastajan pitää arvioida tilintarkastustoimeksiantoa vastaanottaessaan ja sen aikana, onko tarkastuksen kohteena olevan tilinpäätöksen laatinut yhteisö tai säätiö standardissa määritetyllä tavalla yksinkertainen. Mikäli ei ole, yhteisö ei kuulu LCE-ISA-standardin soveltamisalaan, ja tilintarkastajan pitää soveltaa muita ISA-standardeja.

LCE-ISA-standardi tulee voimaan 15.12.2025 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittavien tilinpäätösten tilintarkastuksessa, mutta aiempi soveltaminen on sallittua.

Julkaisemme LCE-ISA-standardin suomeksi erillisenä julkaisuna kesän 2024 aikana. Standardi tulee myyntiin ST-Akatemian verkkokauppaan keväällä 2024.

Scroll to Top