Tilintarkastajan palvelut

Tilintarkastus on tunnetuin tilintarkastajan tuottamista palveluista. Sen lisäksi tilintarkastajat voivat tehdä myös muita tehtäviä, joista osa on säädetty lailla. 

Yhteisöt kuuluvat lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuuden piiriin. Myös säätiöt ovat tilintarkastusvelvollisia.

Julkishallinnon tilintarkastus palvelee ensisijaisesti ylimpien julkisten päätöksentekijöiden, kuten kuntien hallintoelinten, tiedontarpeita.

Tilintarkastaja voi tehdä myös muita tehtäviä kuin lakisääteistä tilintarkastusta. 

Tilintarkastajan rooli laajentuu kestävyysraportointidirektiivin voimaantulon myötä yritysten kestävyysraportoinnin varmentamiseen. 

Scroll to Top