Mitä tilintarkastus on?

Harkitsetko tilintarkastusalan opintoja tai mietityttääkö, mitä tilintarkastus tarkoittaa? Opiskele tilintarkastuksen lyhyt oppimäärä tästä!

Mitä?

Tilintarkastus on yhteisöjen ja säätiöiden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastamista. Se tehdään tilinpäätöksen valmistuttua, mutta aloitetaan käytännössä usein jo ennen sitä. Tarkastus alkaa asiakkaaseen tutustumisella. Saamansa käsityksen perusteella tilintarkastaja arvioi riskiä sille, että tilinpäätöksessä olisi olennaisia virheitä, ja suunnittelee sopivat tarkastustoimenpiteet. Tilintarkastukseen kuuluu, että tilintarkastaja ja asiakas keskustelevat riittävästi, jotta tilinpäätös laadittaisiin kerralla oikein ja tilinpäätöstarkastus sujuisi tehokkaasti.

Tilintarkastaja kohdistaa tilinpäätökseen ja kirjanpitoon tarkastustoimenpiteitä hankkiakseen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja siitä ettei se sisällä olennaisia virheitä. Tilintarkastaja ei tarkasta ihan kaikkea, vaan kohdistaa tarkastusta sinne, missä pitää riskiä virheestä merkittävimpänä.

Kuka?

Tilintarkastuksen voi tehdä vain Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastaja, jolla on HT-tilintarkastajan pätevyys. Lisäksi tilintarkastaja voi erikoistua KHT:ksi tai JHT:ksi. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusasiakkaasta riippumaton eli hän ei voi tarkastaa esimerkiksi omaa tai vanhempansa yritystä.

Tilintarkastuksen voi tehdä vain tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joka on valittu asianmukaisesti asiakasyhteisön ylimmän päättävän elimen, kuten osakeyhtiön yhtiökokouksen, kokouksessa.

Pienen yhteisön tilintarkastus voidaan tehdä yksin, mutta mitä suurempi ja monimutkaisempi asiakas, sen isompi tarkastustiimi yleensä tarvitaan. Tiimiin voi kuulua useita tilintarkastajia, avustavia tarkastajia ja erilaisia asiantuntijoita. Tilintarkastus on etäyhteyksien ja digitalisaation ansiosta joustavaa ajan ja paikan suhteen. Kiireisintä tilintarkastajalla on alkuvuodesta ja keväällä, kun suurin osa asiakkaista laatii tilinpäätöksensä. Moni tilintarkastaja pitää pitkän kesäloman!

Miksi?

Tilintarkastuksen tarkoitus on lisätä tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätöstietoja kohtaan. Tilinpäätöksen käyttäjien onkin hyvä katsoa tilinpäätökseen liitettävästä tilintarkastuskertomuksesta, mitä tilintarkastaja on tilinpäätöksestälausunut.

Tilintarkastusta sääntelevän tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus on pakollista kaikille kirjanpitovelvollisille lukuun ottamatta kaikkein pienimpiä yhteisöjä. Tilintarkastuksessa tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa, mihin kuuluu muun muassa kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltaminen.

Tilintarkastus hyödyttää tarkastettavaa yhteisöä, sillä tilintarkastajalta voi saada monia rahan arvoisia ja raportointiprosessia tehostavia neuvoja. Tilintarkastus hyödyttää myös yhteiskuntaa, sillä se lisää yleistä luottamusta taloudellista raportointia ja yhteisöjen toiminnan lainmukaisuutta kohtaan ja  ehkäisee omalta osaltaan väärinkäytöksiä ja harmaata taloutta.

Lisää tilintarkastusalan sanastoa selityksineen löydät Anne Kullan blogikirjoituksesta Tilintarkastus-suomi-sanakirja (28.2.2020).

Kiinnostuitko tilintarkastuksesta? Tutustu tilintarkastajan opintopolkuun!

Scroll to Top