Hyvä tilintarkastustapa

Tilintarkastajan tulee tilintarkastuslain mukaan noudattaa hyvää tilintarkastustapaa, kun hän suorittaa tilintarkastuslaissa tarkoitettuja tehtäviä.

Hyvän tilintarkastustavan sisältö muuttuu ajan kuluessa. Sitä kuvataan usein sen sisältöön vaikuttavien lähteiden kautta.  

Keskeinen osa hyvää tilintarkastustapaa ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit. Kansainväliset standardit voidaan jakaa tilintarkastusta koskeviin standardeihin ja muita tilintarkastajan toimeksiantoja koskeviin standardeihin.  

Tilintarkastajan on noudatettava myös ammattieettisiä periaatteita.  

Julkishallinnon tilintarkastuksessa noudatetaan julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa.

Scroll to Top