Mikroyritykset tilintarkastetaan myös jatkossa

Tilintarkastus nähdään edelleen parhaimmaksi vaihtoehdoksi myös pienimmille yhteisöille. Kevyemmän tarkastuksen vaihtoehtoa edistävä hanke oli jo lähtökohdiltaan haasteellinen.
Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntija, KTT Jarkko Raitio.

Tilintarkastus nähdään edelleen parhaimmaksi vaihtoehdoksi myös pienimmille yhteisöille. Kevyemmän tarkastuksen vaihtoehtoa edistävä hanke oli jo lähtökohdiltaan haasteellinen.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntija, KTT Jarkko Raitio.

Tilintarkastusrajojen nostamis­aikeiden jälkimainingeissa käytiin keskustelua siitä, voitaisiinko pienemmille yhteisöille tehdä tilintar­kastusta kevyempi tarkastus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä *) hahmoteltiin, että mikro­yritykset voisivat tietyin edellytyksin valita tilintarkastuksen sijaan yleisluonteisen tarkastuksen. Tarkastus olisi pohjautunut kansainväliseen ISRE 2400 -standardiin, jota olisi mahdollisesti laajennettu tietyillä verotilityksiin tehtävillä täsmäytyksillä. 

Kevyemmällä tarkastuksella haettiin helpotusta pienempien yritysten hallinnolliseen taakkaan. Jo työryhmä­mietintöön liitettyjen eriävien mieli­piteiden perusteella kävi selväksi, että kyseessä oli varsin haasteellinen hanke. Lausunnot vahvistivat entisestään tätä käsitystä. Osa lausunnon­antajista näki vain tilintarkas­tusrajojen nostamisen tuovan aitoa helpotusta yrityksille, osa piti nykytilaa parhaana vaihtoehtona. Hankkeen kannattajatkin näkivät haasteita yleisluonteisen tarkastuksen ehdotetussa toteutustavassa. 

Syitä hankkeen risti­riitaiseen vastaanottoon oli monia. Pakkaa sekoittivat erilaiset tulkinnat siitä, miten kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja Suomessa sovelletaan. KHO sivusi Anttila Oy:tä koskevassa päätöksessään ISA-standardien keskeisten periaatteiden noudattamisvelvollisuutta. Linjaus saattoi helpottaa ISA-viidakossa painiskelevien tilintarkastajien tuskaa, mutta hankkeen kannalta KHO:n linjauksesta esitetyt erilaiset tulkinnat hankaloittivat tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen vertailua. 

Osin tästä johtuen myös hallinnollisen taakan kevenemisestä oli hankala esittää tarkkaa arviota. Arviointia vaikeutti myös se, että tilintarkastuksen laatu, hinta ja siihen käytetty aika vaihtelevat. Niinpä yleisluonteisen tarkastuksen hyödyt jäivät vaille eksaktia todistuspohjaa.

Koronapandemian tuoma epävarmuus ja tarve luotettavalle ja varmennetulle taloustiedolle eivät myöskään helpottaneet pohdintaa kevyempään tarkastusmuotoon siirtymisestä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmaissee kantansa kevyemmän tarkastuksen jatkosta kevään aikana. Todennäköiseltä hankkeen edistäminen ei näytä. 

Kiitos kaikille teille, jotka olette olleet pohtimassa ratkaisuja pienempien yritysten tarkastuksiin ja kommenteillaan tuoneet esiin tilintarkastuksen merkitystä. Jatketaan samaa työtä, kuitenkin tilintarkastuksen sateenvarjon alla. Työ tarkoituksenmukaisen tilintarkastuksen edistämiseksi jatkuu LCE-standardin myötä. 

*)Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Yritykset, 2020:38.

Kirjoittaja Jarkko Raitio toimii Suomen Tilintarkastajat ry:ssä asiantuntijana. Twitter @JarkkoRaitio

Kolumni on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2021 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top