Ratkaisuja pk-sektorin tilintarkastuksiin

Profiitti-lehden palstalla "Sannan sanoin" Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare porautuu ajankohtaisiin tilintarkastusalaa koskeviin kysymyksiin.
Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Profiitti-lehden palstalla ”Sannan sanoin” Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare porautuu ajankohtaisiin tilintarkastusalaa koskeviin kysymyksiin.

Kirjoittaja: Sanna Alakare

Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Alakare.

Tilintarkastus ja sen suorittaminen on puhuttanut vuodenvaihteen molemmin puolin. 

Pienten yritysten näkökulmasta tilintarkastuksen suorittamista ohjaavat kansainväliset tilintarkastusstandardit ovat monimutkaisia ja raskaita. Yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa olemme vieneet viestiä IAASB:lle ja peräänkuuluttaneet yksinkertaisempaa standardia pienempien yritysten tilintarkastuksiin.

Nyt näyttääkin siltä, että kesällä saamme kommentoitavaksemme luonnoksen ”Audits of Less-Complex Entities” -standardista. Tämä on tärkeä merkkipaalu, vaikka lopullisen standardin julkaisuun meneekin vielä aikaa. Toki standardin käyttöön­ottoon liittyy useita kysymyksiä, muun muassa sen soveltamisalasta. Pikkuhiljaa pääsemme keskustelemaan näistä myös Suomessa. 

LCE-standardi koskee nimenomaan tilintarkastusta. LCE-standardin mukaisessa tilintarkastuksessa varmuustaso ja raportointi ei muuttuisi nykyisestä, mutta tilintarkastajan työtä ohjaava metodologia olisi laadittu pienempien ja yksinkertaisempien tarkastusten näkökulmasta. Standardissa on ohitettu listayhtiöitä ja muita monimutkaisempia tarkastuskohteita koskevat seikat. 

Sen sijaan työ- ja elinkeino­ministeriön kevyempää tarkastusta pohtineessa työryhmässä esillä ollut yleisluonteinen tarkastus on tilintarkastukselle vaihtoehtoinen tarkastusmuoto. Sitä esitettiin tilintarkastuksen vaihtoehdoksi mikroyrityksille. Yleisluonteisessa tarkastuksessa tarkastustoimenpiteet ovat tilintarkastusta kevyempiä, saavutettu varmuus alhaisempi ja tilintarkastajan antama kertomus erilainen. Yleisluonteisella tarkastuksella haettiin kevennystä nimenomaan pienimpien yritysten velvoitteisiin. 

Tilintarkastuksella on kuitenkin pitkät perinteet Suomessa, ja edelleen se nähdään parhaimmaksi ratkaisuksi myös pienimmille yrityksille. Nyt jatkamme eteenpäin kehittäen LCE-standardia, joka toivottavasti tuo kaivattuja ratkaisuja pk-sektorin tilintarkastuksiin. Vaikka fokus on tällä kertaa enemmän tilintarkastajan työssä, uskon ratkaisun tuovan kaivattua tarkoituksenmukaisuutta myös yritysten näkökulmasta. 

Tilintarkastuksen ympärillä riittää siis keskustelua myös kevätkiireiden jälkeen. Itse toivoisin keskustelua siitä, miten tilintarkastaja voisi olla etenkin pk-yritysten tukena. Maksuvaikeuskysymykset lienevät valitettavan ajankohtaisia, mutta katsetta täytyy suunnata myös kasvuun ja kehittä­miseen. 

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2021 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Kuka pelkää PRH:ta? 

Tilintarkastajien Kesäpäivillä järjestettiin jäsenpaneeli laaduntarkastuksesta. Paneelin alustuksen ja kahden tilintarkastajan tuoreiden laaduntarkastuskokemusten kautta pyrittiin antamaan oikea ja riittävä kuva nykypäivän laaduntarkastuksesta ja oikomaan joitain väärinkäsityksiä ja pelkoja, joita tilintarkastajilla mahdollisesti oli.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top