Tarkastusraportit tärkeässä roolissa rahoituksen seurannassa

Business Finland myöntää vuosittain satoja miljoonia euroja rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehityshankkeisiin. Tukien valvonta on tärkeä osa rahoitustoimintaa.

Business Finland myöntää vuosittain satoja miljoonia euroja rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen sekä erilaisiin liiketoiminnan kehityshankkeisiin. Myönnettyjen tukien valvonta on tärkeä osa rahoitustoimintaa.

Kirjoittajat: Anne Kleemola ja Minni Lempinen | Kuva: Vesa Sammalisto


Projektien seuranta, kustannustarkastukset ja jälkitarkastukset

Rahoituksen seuranta perustuu projektien väli- ja loppuraportteihin, kustannustilityksiin sekä loppuraportin yhteydessä toimitettaviin tilintarkastajan tarkastusraportteihin. 

Kustannustilityksiin ja tilintarkastajan tarkastusraportteihin perustuvan normaalin seurannan lisäksi Business Finland kohdistaa osaan projekteista kustannustarkastuksia loppurapottivaiheessa. Kustannustarkastuksen tekee Business Finlandin oma tarkastaja, jonka tarkastuslausunto vaikuttaa projektin loppumaksun määrään. Lisäksi Business Finland tekee jälkitarkastuksia projektin päättymisen jälkeen. 

Projektinaikaista seurantaa ja kustannustarkastuksia on haluttu kehittää, koska jälkitarkastusten yhteydessä on tullut esiin paljon havaintoja. Kustannustarkastus mahdollistaa aikaisen puuttumisen ja laadunvalvonnan.

Tilintarkastajien tarkastusraportit osa valvontaa

Tilintarkastajien tarkastusraporteilla on merkittävä rooli rahoitusten valvonnassa kaikissa muissa rahoituspalveluissa paitsi de minimis -rahoituksessa. Tarkastusraporttien perusteella rahoitustarkastajat pystyvät kohdentamaan omaa seurantaansa ja pyytämään tarvittaessa rahoituksen saajalta lisätietoja epäselviin kustannuksiin liittyen. Tilintarkastajien tekemä tarkastus tehostaa toimintaa ja lisää kustannustilitysten luotettavuutta. 

Tilintarkastaja raportoi tarkastusraportissa havaintonsa rahoituksen saajan projektikirjanpidon ja työajan seurannan toteuttamisesta. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa projektille tilitetyt kustannukset otospohjaisesti ja täsmäyttää projektin kokonais­kustannukset.

Tarkastusraporttipohjat rahoitusehtojen mukaan

Eri rahoituspalveluille on omat tilintarkastusraporttipohjansa, joissa on huomioitu rahoituspalveluissa käytetyt kustannusmallit. Rahoituspäätöksen tietojen perusteella tilintarkastaja pystyy valitsemaan oikean tarkastusraporttipohjan. 

Business Finlandin tarkastusraporttipohjat on laadittu yhteistyössä Suomen Tilintarkastajat ry:n kanssa. Myös mahdolliset muutos- tai päivitystarpeet tehdään yhteistyössä. Raporttipohjat löytyvät Business Finlandin verkkosivuilta, jossa on lisäksi annettu ohjeistusta tilintarkastajille tarkastuksen tekemiseen. 

− Anne Kleemola työskentelee Payments and Financial Analysis -yksikön johtajana Business Finlandilla.
− Minni Lempinen työskentelee tarkastajana Payments and Financial Analysis -yksikössä Business Finlandilla.

Business Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatio syntyi, kun kansainvälistymispalveluja tarjonnut Finpro ja teknologiarahoittaja Tekes yhdistyivät vuonna 2018. Business Finland työllistää yhteensä 600 asiantuntijaa Suomessa ja ulkomailla. 

Vuonna 2019 Business Finland myönsi rahoitusta yhteensä 571 miljoonaa euroa. Yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus oli 477 miljoonaa euroa ja tutkimusorganisaatioiden osuus 94 miljoonaa euroa. Rahoitettuja projekteja oli yhteensä lähes viisituhatta. 

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 2/2020 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top