Tilintarkastusyhteisön laadunhallintajärjestelmä päivitettävä uusien standardien mukaiseksi

Tilintarkastusyhteisöillä on oltava sisäinen laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on, että toimeksiannot pystytään suorittamaan mahdollisimman tasaisella laatutasolla ja annetut lausunnot ja raportit ovat asianmukaisia.

Tilintarkastusyhteisöillä on oltava sisäinen laadunhallintajärjestelmä. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on, että toimeksiannot pystytään suorittamaan mahdollisimman tasaisella laatutasolla ja annetut lausunnot ja raportit ovat asianmukaisia.

Kirjoittaja: Tuula Minkkinen

Tilintarkastusyhteisöillä on oltava sisäinen laadunhallintajärjestelmä. Tilintarkastusyhteisöihin rinnastuvat laadunhallintajärjestelmästä puhuttaessa myöskin yksin toimivat tilintarkastajat. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on, että toimeksiannot pystytään suorittamaan mahdollisimman tasaisella laatutasolla ja annetut lausunnot ja raportit ovat asianmukaisia. Kuten tilinpäätösten tilintarkastuksessakin, myös laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on kohtuullinen varmuustaso järjestelmän tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdenmukaiset ja laadukkaat toimeksiannot palvelevat myös yleistä etua ja nostavat sidosryhmien luottamusta taloudelliseen raportointiin.

Kansainvälisen laadunhallintastandardien mukaan tilintarkastusyhteisön laadunhallintajärjestelmän tulee sisältää tiettyjä määrättyjä komponentteja, jos ne ovat tilintarkastusyhteisön toiminnan kannalta relevantteja. Näitä komponentteja ovat esimerkiksi riskienarviointiin, hallintoon ja johtamiseen, eettisiin vaatimuksiin ja riippumattomuuteen sekä toimeksiannon suorittamiseen liittyvät prosessit. 

Standardien mukaan toiminnan ja toimeksiantojen luonne ja monimutkaisuus huomioidaan laadunhallintajärjestelmän suunnittelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta- ja menettelytapoja skaalataan esimerkiksi sen mukaan, miten iso yhteisön organisaatio on, miten laajalla maantieteellisellä alueella yhteisö toimii, miten isoja ja monimutkaisia sen toimeksiannot ovat ja miten isoja ja monimutkaisia tarkastettavat yhteisöt ovat. Laadunhallintajärjestelmän rakenteen monimutkaisuus ja muodollisuus voi siis vaihdella yhteisöstä toiseen. Yksin toimivan tilintarkastajan osalta vaatimukset esimerkiksi organisaatiorakenteeseen, riippumattomuuden seurantaan, tehtävien ja velvollisuuksien osoittamiseen ja mielipide-erojen käsittelyyn eivät todennäköisesti ole relevantteja. Tällöin niitä ei myöskään ole tarpeen kuvata laadunhallintajärjestelmässä.

Uudistuneet kansainväliset laadunhallintastandardit

Kansainväliset laadunhallintastandardit ISQM1, ISQM2 ja ISA 220 ovat uudistuneet. Näistä ISQM1 ja ISQM2 korvaavat yhdessä nykyisen ISQC1:n.

ISQM 1 Laadunhallinta tilintarkastusyhteisöissä -standardissa määrätään tilintarkastusyhteisön velvollisuuksista, jotka koskevat sen laadunhallintajärjestelmää, ja vaaditaan, että tilintarkastusyhteisö suunnittelee ja ottaa käyttöön toimenpiteitä laaturiskiin vastaamiseksi. Standardi tulee voimaan 15.12.2022.

ISQM 2 Toimeksiantokohtaiset laadun läpikäynnit -standardissa käsitellään toimeksiantokohtaisen laadun läpikäynnin suorittajan nimittämistä ja kelpoisuutta sekä toimeksiantokohtaisen laadun läpikäynnin suorittamista ja dokumentointia. Standardia sovelletaan varmennus- tai liitännäispalvelutoimeksiantoihin, jotka alkavat 15.12.2022 tai sen jälkeen, sekä tilintarkastuksiin ja yleisluonteisiin tarkastuksiin, jotka kohdistuvat 15.12.2022 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin. 

Uudistetussa ISA 220 Laadunhallinta tilintarkastuksessa -standardissa käsitellään tilintarkastajan nimenomaisia velvollisuuksia, jotka koskevat toimeksiannon tasolla tapahtuvaa tilintarkastuksen laadunhallintaa, sekä toimeksiannosta vastuullisen henkilön siihen liittyviä velvollisuuksia. Standardia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka kohdistuvat 15.12.2022 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin.

Uudistuneissa standardeissa asetetaan vaatimuksia kaikille tilintarkastajille, myös yksin toimiville, kun laadunhallintajärjestelmät ja laatukäsikirjat tulee päivittää uudistuneiden standardien vaatimuksia vastaavaksi. Toimeen on syytä ryhtyä ajoissa, jotta tarvittavat muutokset on tehty vuoden loppuun mennessä.

Tilintarkastajan laatukoulutuskiertueella K1 2022 käytiin läpi uudistuneet ja uudet standardit ennen kaikkea pk-yhteisöjen tilintarkastuksen näkökulmasta. Tilaa koulutustallenne täältä.

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top