Urapolkuja: Tilintarkastaja hyötyy loikasta pöydän toiselle puolelle

Miki Lehtomäki katsoo tilintarkastuskuvioita myös pöydän toiselta puolelta. Hän työskentelee talous- ja hallintopäällikkönä Governia-nimisessä Suomen valtion erityistehtäväyhtiössä.

Miki Lehtomäki katsoo tilintarkastuskuvioita myös pöydän toiselta puolelta.

Teksti: Marjukka Kähönen

Miki Lehtomäellä on 15 vuoden kokemus tilintarkastusalalla. Kymmenen vuoden ura Tuokolla sisälsi perustilintarkastuksen lisäksi myös erityistilintarkastuksia.

– Talvivaaran konkurssipesän erityistilintarkastuksessa vastuullani oli data-analyysit, jotka ovatkin erityisosaamisaluettani. Lisäksi vastasin toimiston laadunvalvontajärjestelmästä ja ISQC1-asioista.

Viisi vuotta sitten Miki Lehtomäki päätti loikata pöydän toiselle puolelle.

– Työskentelen nyt talous- ja hallintopäällikkönä Governia-nimisessä Suomen valtion erityistehtäväyhtiössä, jonka tehtävänä on toimia Valtioneuvoston kanslian osakeyhtiömuotoisena työkaluna listaamattomiin yhtiöihin liittyvissä yritys- ja omistusjärjestelyissä.

Päätyönsä ohella Miki on jatkanut työskentelyä sivutoimisena tilintarkastajana ja taloushallinnon kouluttajana omassa yhtiössään Lehtomäki Audit Oy:ssä.

– Sivutoimisena tilintarkastajana pystyn ottamaan vain rajallisen määrän pieniä tarkastusasiakkaita. Toimeksiantojen täytyy olla riittävän selväpiirteisiä. Monimutkaisia ja laajaa perehtymistä vaativia tarkastuskohteita ei sivutoimisena voi ottaa.

Tilintarkastusalalle tarvitaan taloushallinnon osaajia

Miki kertoo arvostavansa tilintarkastajia, joilla on taustallaan pitkä ura taloushallinnon puolella.

– Vanhoina hyvinä aikoina tilintarkastajaksi alettiin vasta myöhemmässä vaiheessa uraa. Tilintarkastajat olivat itse kokeneita, muissa taloushallinnon tehtävissä meritoituneita pitkän linjan alan ammattilaisia, joilla oli monipuolinen omakohtainen kokemus taloushallinnon tehtävistä.

Kun on urallaan tehnyt tarkastamiaan asioita, hahmottaa helpommin, mikä on olennaista. Nykyään tilintarkastajaksi tullaan usein koulun penkiltä, kun taas talousjohtajaksi siirrytään usein tilintarkastajan hommasta.

– Ala ”broilerisoituu” mikä kasvattaa tarkastajien ja tarkastuskohteen välistä kuilua. Kun oma kokemus taloushallinnosta ja johdosta puuttuu, asiakaslähtöisyys kärsii.

Miki toivoo, että tilintarkastusala houkuttelisi monenlaisia taloushallinnon osaajia: talousjohtajia ja -päälliköitä, controllereita ja tilitoimistoyrittäjiä.

– Väylä voisi kulkea talousjohtajasta tilintarkastajaksi eikä toisinpäin, kuten nyt. Se auttaisi kehittämään alaa asiakaslähtöiseen suuntaan ja tekisi hyvää myös alan arvostukselle.

Kenties kerran takaisin päätoimiseksi tilintarkastajaksi

Pöydän molemmilla puolilla työskentely on Mikin mukaan antoisaa.

– Tämä on rikastuttava ja kehittävä kokemus, jota suosittelen kaikille. Talouspäällikkönä katselen tilintarkastajan työtä ostajan näkökulmasta ja ymmärrän paremmin, mitä asiakas odottaa ja arvostaa.

Asiakas mittaa tarkastuksen laatua eri kriteereillä kuin tilintarkastaja itse.

Tilintarkastajan käsitys siitä, mikä on olennaista tarkastettavan yhtiön kannalta, eroaa usein yhtiön näkökulmasta. Asiakas mittaa tarkastuksen laatua eri kriteereillä kuin tilintarkastaja itse. Raportoinnin sisällöllä onkin Mikin mukaan keskeisin merkitys siinä, millaiseksi asiakas kokee tarkastustyön laadun ja tilintarkastuksen hyödyt.

– Osaako tilintarkastaja raportoida asiakkaalle olennaisista ja merkityksellisistä asioista? Mitä arvoa asiakas kokee saavansa yhtiölleen?

Miki pitää todennäköisenä, että palaa jossain vaiheessa takaisin päätoimiseksi tilintarkastajaksi.

– Jos vain alalla koko ajan lisääntyvä ja kiristyvä sääntely ei vie haluja palata. Näen alan suurimpana uhkana, että ala tukehtuu sääntelyyn.

Kuka? Miki Lehtomäki

  • Koulutus: Tradenomi, HTM-tutkinto 2009.
  • Kokemus: Päätoiminen tilintarkastaja Oy Tuokko Ltd 2005–2015. Talous- ja hallintopäällikkö Governiassa vuodesta 2015 sekä sivutoiminen tilintarkastaja ja taloushallinnon kouluttaja Lehtomäki Audit Oy:ssä.

Mikin vinkit taloushallinnon opiskelijoille ja alanvaihtoa suunnitteleville

  1. Hanki kokemusta pöydän molemmilta puolilta. Se rikastuttaa sekä omaa kokemustasi että koko tilintarkastusalaa.
  2. Ote tilintarkastukseen tulee huomattavasti pragmaattisemmaksi omakohtaisen taloushallinnon kokemuksen myötä. Se kasvattaa edellytyksiäsi keskustella taloushallinnon kanssa, mikä auttaa taloushallintoa kehittämään toimintaansa.
  3. Tilintarkastus on taloushallinnon ammattilaiselle unelma-ammatti. Missään muussa hommassa ei saa samanlaista laajaa näköalaa ja kokemuspiiriä kuin tilintarkastajana.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 3/2019 -lehdessä.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top