Jaana

Laki

TEM:n asetusta tilintarkastajien hyväksymisedellytyksistä täydennettiin KRT-vaatimuksilla

Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta tilintarkastajien hyväksymisedellytyksistä (TEMA) muutettiin tilintarkastuslain muutosten takia, jotka puolestaan johtuivat kestävyysraportointidirektiivin täytäntöönpanosta.
Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysraportit varmennetaan kestävyysvarmennusstandardien mukaisesti

Ensimmäiset kestävyysraportit julkaistaan keväällä 2025. Kestävyysraportoinnin luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden kannalta on tärkeää, että kestävyysraportit varmennetaan.
Lue lisää
Uutiset

PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.
Lue lisää
Artikkelit

Keitä vaatimus digitaalisesta tilinpäätöksestä koskee?

Tilkkarin digikoulu, osa 3: Keitä koskevat kirjanpitolakiin kirjatut tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysraportin ja tilintarkastajan raporttien digitaalisuusvaatimukset? Milloin niitä pitää noudattaa?
Lue lisää
Jäsentiedotteet

STwebinaari: Kestävyysraportoinnin varmentamisen Q&A

Kestävyysraportointiin liittyvät lait tulivat voimaan vuoden vaihteessa. STwebinaarissamme kerroimme näkemyksiä yleisimpiin esiin nousseisiin kysymyksiin kestävyysraportoinnin varmentamisesta. Tallenne on nyt jäsenten katsottavissa.
Lue lisää
Artikkelit

Mitä ovat tilinpäätöstaksonomiat?

Tilkkarin digikoulu osa 2: Mitä ovat tilinpäätöstaksonomiat ja kuka niitä laatii? Määrääkö taksonomia jatkossa tilinpäätöksen sisällöstä?
Lue lisää
Uutiset

Hiilirajamekanismi velvoittaa yritykset raportoimaan päästötiedoista

Uuden EU:n hiilirajamekanismin myötä maahantuontiyritysten on raportoitava tuomiensa tavaroiden päästötiedot EU:n komissiolle. Tulli muistuttaa kolmansista maista maahantuovien yritysten raportointivelvollisuudesta. Tilintarkastajien kannattaa muistuttaa velvoitteesta asiakkaitaan.
Lue lisää
Artikkelit

Mitä digitaalinen tilinpäätös tarkoittaa?

Tilkkarin digikoulu, osa 1: Mitä tarkoittaa kirjanpitolain uusi vaatimus digitaalisesta tilinpäätöksestä? Mitä tarkoittaa tilinpäätöksen rakenteisuus ja mitä ovat XBRL-merkit?
Lue lisää
Laki

Maakohtaista tuloveroraportoinnin lakiesitystä täsmennettävä

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi lausunnossaan maakohtaisten tuloverotietojen julkista raportointia koskevaa lakiesitystä. Lausunto liittyy kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen.
Lue lisää
Julkistarkastus

Julkishallinnon tilintarkastajat huolissaan hyvinvointialueiden talouden tasapainosta

Julkishallinnon tilintarkastajat ovat tunnistaneet, että hyvinvointialueiden taloussuunnitelmakauden talouden tasapainottamiseen voi liittyä haasteita, ja että alijäämän kattamisvelvollisuuteen on perusteltua kiinnittää huomiota tilintarkastuksessa. Olemme laatineet esimerkin siitä, ...
Lue lisää
Artikkelit

Yritysvastuudirektiivi velvoittaa yrityksiä sitoutumaan kestävyyteen

Euroopan parlamentti hyväksyi yritysvastuudirektiivin äänestyksessään 24.4.2024 . Direktiivi tulee velvoittamaan yrityksiä sitoutumaan entistä vahvemmin kestävään toimintaan.
Lue lisää
Artikkelit

Sähkömarkkinoilla toimivien yritysten tilinpäätöksiin 2023 kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa

Sähkömarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovelletaan tänä ja ensi vuonna väliaikaista verolakia, josta johtuen tilinpäätösten eriytyslaskelmiin kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa. Energiavirasto on aiempina vuosina havainnut puutteita tilinpäätösten ...
Lue lisää
Scroll to Top