Haasteita ISA-standardien suhteellisessa soveltamisessa?

Toteutimme syksyllä 2018 jäsenkyselyn tilintarkastuksen valvonnasta ja ISA-standardien suhteellisesta soveltamisesta.

Suomen Tilintarkastajat ry toteutti syksyllä 2018 jäsenkyselyn tilintarkastuksen valvonnasta ja kansainvälisten ISA-standardien suhteellisesta soveltamisesta. Näillä erillisiltä vaikuttavilla asioilla on tekemistä toistensa kanssa: kun tilintarkastaja soveltaa standardeja suhteellisesti oman ammatillisen harkintansa mukaan, arvioi tilintarkastusvalvonta soveltamisen asianmukaisuutta.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Kuinka usein haasteita suhteellisessa soveltamisessa?

Tiedustelimme, kuinka usein tilintarkastajat ovat kohdanneet haasteita mikro- ja pienyhtiön tilintarkastuksen eri vaiheissa suhteelliseen soveltamiseen liittyen. Osa-alueita oli 30 ja ne olivat kolmessa osassa: tilintarkastuksen suunnittelu, tarkastustoimenpiteet ja raportointi. Vastausasteikko oli 1–4 (ei koskaan – usein).

Kyselyyn vastasi 257 tilintarkastajaa. Vastausten keskiarvot olivat

  • suunnitteluvaiheessa toisinaan (2,77)
  • tarkastustoimenpiteissä toisinaan (2,6)
  • raportointivaiheessa harvoin (2,15).

Missä vaiheessa haasteita on eniten?

Eniten haasteita suhteellisessa soveltamisessa oli suunnitteluvaiheessa ja vähiten raportointivaiheessa. Yksittäisistä osa-alueista eniten haasteita oli seuraavissa:

  • inventaariin osallistuminen / vaihtoehtoisten tilintarkastustoimenpiteiden suorittaminen (3,11)
  • dokumentoinnin riittävyys (3,10)
  • työtehtävien puutteellisesta eriyttämisestä (vaarallinen työyhdistelmä) johtuvan riskin arvioiminen (3,04) ja riskeihin vastaaminen (2,96)
  • tietojärjestelmiin liittyvät tilintarkastustoimenpiteet (2,99)
  • relevanttien kontrollien tunnistaminen (2,94) ja evidenssin saaminen kontrollien testauksesta (2,96).

Suhteellisesta soveltamisesta ei ole yhtenäistä käsitystä

Saimme kyselyyn vastanneilta lukuisia kommentteja, joista voi päätellä, että tilintarkastajien suhtautuminen sekä ISA-standardeihin että niiden suhteelliseen soveltamiseen vaihtelee erittäin paljon. Vastauksista näkee myös, ettei siitä ole yhtenäistä käsitystä, mitä suhteellinen soveltaminen tarkoittaa. Samaan johtopäätökseen voi päätyä myös sen perustella, miten vähän ohjeistusta ISA-standardeja laativa IAASB, PRH:n (tai aiemmin Keskuskauppakamarin) tilintarkastusvalvonta tai oma yhdistyksemme on antanut suhteelliseen soveltamiseen liittyen.

ISA-haasteeseen on nyt tartuttu monella rintamalla. Lue lisää toisesta blogikirjoituksestani!

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lue myös

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top