KAMit ovat sijoittajan apuväline

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit ohjaavat lukijan kiinnostavan tiedon lähteelle.

Artikkeli on julkaistu alun perin Viisas Raha 1/2018 -lehdessä.

Listayhtiöiden tilinpäätösraportointikausi on taas meneillään. Tilintarkastuskertomuksiin sisältyvät tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit ohjaavat lukijan kiinnostavan tiedon lähteelle.

Kirjoittaja: Risto Ruuska | Kuva: Aki Rask

Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin sisältyi keväällä 2017 ensimmäistä kertaa tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat eli KAMit (Key Audit Matter). KAMeja ovat seikat, jotka tilintarkastajan ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet merkittävimpiä yhtiön tilikauden tilintarkastuksessa.

Tilintarkastaja määrittelee KAMit huomioimalla

  • alueet, joilla olennaisen virheellisyyden riski on arvioitu suuremmaksi tai joilla on tunnistettu merkittäviä riskejä
  • ratkaisut, jotka liittyvät yhtiön johdolta merkittävää harkintaa edellyttäneisiin tilinpäätöksen alueisiin
  • tilikauden aikana toteutuneiden merkittävien tapahtumien tai liiketoimien vaikutuksen tilintarkastukseen.

Tilintarkastuskertomuksissa KAMeja avataan seuraavasti:

  • Miksi kyseinen seikka on tilintarkastuksen kannalta keskeinen?
  • Miten se on huomioitu tilintarkastuksessa?
  • Missä asiasta on kerrottu tilinpäätöksessä?

Listayhtiöiden tilinpäätösraportit ovat usein pitkiä. Tilintarkastajan kertomuksessaan esiin nostamat KAMit auttavat sijoittajaa poimimaan tietotulvasta keskeisiä asioita päätöksenteon tueksi. Todennäköisesti tilintarkastajalta eniten huomiota vaatineet asiat kiinnostavat myös sijoittajia, vaikka KAMien tarkoituksena onkin antaa tietoa yhtiön tilintarkastuksesta eikä yhtiöstä itsestään. Yrityksille tilintarkastuskertomuksen KAMit eivät tule yllätyksenä, sillä tiintarkastaja keskustelee niistä yhtiön hallinnon kanssa ennen kertomuksen antamista.

– Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top