Rakennamme luottamusta

Sloganimme on uudistunut. Aiemmin olimme luottamusta rakentamassa, nyt rakennamme luottamusta.

Kuten moni on ehkä huomannutkin, sloganimme on hieman uudistunut. Aiemmin olimme luottamusta rakentamassa, nyt rakennamme luottamusta. Vivahde-ero on pieni, mutta merkittävä.

Kirjoittaja: Sanna Alakare | Kuva: Aki Rask

Rakennamme luottamusta kuvaa tahtotilaa, että haluamme olla aktiivisia toimijoita, rakentajia, jotka aktiivisesti vaikuttavat sekä liike-elämässä että yhteiskunnassa laajemmin.

Olemme pohtineet sitä, mitä haluamme tällä sloganillamme kertoa sidosryhmillemme, eli miten näemme rakentamamme luottamuksen vaikuttavan ympärillämme. Pohdinnan seurauksena syntyi kolme alaslogania, joiden avulla kerromme, mikä tilintarkastajien ja tilintarkastusalan merkitys on:

  • Osaavat tilintarkastajat, hyvinvoiva Suomi. 
  • Osaavat tilintarkastajat, menestyvät yritykset. 
  • Osaavat tilintarkastajat, vastuullinen tulevaisuus.

Osaavat tilintarkastajat, hyvinvoiva Suomi. 

Tilintarkastaja varmentaa, että muun muassa yritysten raportoimiin tilinpäätöksiin voi luottaa rahoitus- ja sijoituspäätöstä tehdessään. Vastaavasti tilintarkastajat varmentavat taloudellista raportointia asunto-osakeyhtiöissä, yhdistyksissä, säätiöissä ja julkisella sektorilla. Tilintarkastus on yksi yhteiskunnan peruspilareista. Tilintarkastajat ovat aina varmistaneet suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta ja keskinäistä luottamusta.

Suomalainen yhteiskunta on harvinaisen toimiva: luotamme sekä yrityksiin että viranomaisiin. Tilintarkastajan tarkastaessa taloudellisia tietoja tulee samalla varmennettua, että yritys huolehtii sille kuuluvasta veronmaksusta. Osaavat tilintarkastajat osaltaan varmistavat yhteiskuntamme rahoituspohjaa ja edesauttavat siten meidän kaikkien hyvinvointia.

Osaavat tilintarkastajat, menestyvät yritykset. 

Yritykset ovat paitsi tärkein asiakasjoukkomme, myös merkittävä sidosryhmämme. Tilintarkastaja on monen yrittäjän tärkeä keskustelukumppani, sparraaja – luotettu, riippumaton neuvonantaja. Yritys voi olla globaali pörssiyritys tai se voi olla paikallinen pk-yritys. Yhtä kaikki, tilintarkastajalla on ainutlaatuinen pääsy yrityksen tunnuslukuihin ja mahdollisiin menestystekijöihin tai haasteisiin.

Käyttäkäämme tätä tilaisuutta hyväksi ja olkaamme aidossa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Näin teemme työstämme merkityksellistä nyt ja jatkossa.

Voimme olla yrittäjän sparraajia monella tapaa. Tilintarkastaja osaa auttaa start up -vaiheessa, maksukyvyttömyystilanteessa ja erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa tasoittaen kuoppia ja haastaen kasvu- tai investointinäkymiä. Yksittäisten yritysten kumuloituessa makrotalouden mittakaavaan huomataan, että tilintarkastajan työllä on iso merkitys suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kilpailuedun edistämisessä.

Osaavat tilintarkastajat, vastuullinen tulevaisuus.

Tämä slogan katsoo eniten tulevaisuuteen ja on kohdistettu erityisesti opiskelijoille ja nuorille tilintarkastajille. Vastuullisuus on nuorelle polvelle itsestäänselvyys. Halu tehdä merkityksellistä työtä on erittäin voimakas.   

Vastuullisuus koskee kuitenkin meitä kaikkia. Ilmastonmuutos ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat nousseet myös yritysten liiketoiminnan ytimeen. Vastuullisuusraportointi on myös sijoittajille entistä merkityksellisempää – myös taloudellisesti. Ilman vertailtavaa ja relevanttia tietoa sekä luotettavaa varmennusta vastuullisuudesta tulee viherpesua. 

Vastuullisuusasioiden varmentajana tilintarkastajat ottavat vasta ensiaskeleitaan, mutta tilaus tälle työlle on olemassa. Meitä kaikkia tarvitaan työskentelemään maapallon puolesta. Tilintarkastajilla on ainutlaatuinen osaaminen erilaisten prosessien sekä tunnuslukujen analysoimisessa ja varmentamisessa – osa-alueessa, joka juuri nyt on keskeistä vastuullisten tekojen aikaansaamiseksi ja edistyksen arvioimiseksi.

Vastuullisuus tullee lähitulevaisuudessa koskettamaan kaikkia yrityksiä, niin pieniä kuin suuria. On selvää, että tilintarkastajatkin tarvitsevat uudenlaista osaamista nykyisen tueksi pystyäkseen paremmin vastaamaan tarpeisiin ja odotuksiin.

Me tilintarkastajat voimme olla edelläkävijöitä. Ottamalla rohkeasti uusia askeleista teemme myös tilintarkastajan työstä merkityksellisempää. 

– Sanna Alakare, toiminnanjohtaja, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top