Tilintarkastaja–suomi-sanakirja

Tilintarkastaja–suomi-sanakirjan toinen painos on ilmestynyt. Ota tulkiksesi ihan ilmaiseksi!

”En puhu tilintarkastajaa”, totesi pk-asiakasyritykseni toimitusjohtaja veikeästi hymyillen. Innostuneelta tilintarkastajalta oli karannut juttu ammattislangin puolelle.

Kirjoittaja: Anne Kulla

Vastaavan tilanteen taklaamiseksi julkaisin Tilintarkastaja–suomi-sanakirjan sosiaaliseen mediaan, ja sanakirjalle oli enemmänkin tilausta. Tässä sinulle toinen painos sanakirjasta tulkiksi tilinpäätössesonkiin asiakeskeisen kevään vastapainoksi.

✔️ Prikata = verrata eri tietolähteitä keskenään, josta jälkenä edellä näkyvä prikkamerkki.

✔️ Työpaperi = Kirjallinen muistiinpano, joka osoittaa asiantuntevalle lukijalle, mikä on tilintarkastajan ajatuksenkulku tavoitteesta asian varmentamiseen.

✔️ Tilintarkastaja = talouden ja hallinnon ammattilainen, joka on osoittanut tietotaitonsa erityisessä näyttökokeessa. Tilintarkastaja on koska tahansa valmis siihen, että joku tulee hakemaan hänen työpaperinsa tarkempaan tutkintaan. Tunnistuskeinona puumerkit HT, KHT tai JHT.

✔️ Tilintarkastus = puolueeton ja taipumaton silmäpari, joka varmistaa, että asiat ovat niin kuin sanotaan eikä niin kuin uskotellaan.

✔️ ISA = ammattislangilla sininen kirja. Tulkattuna kyseessä on kansainvälinen lista toimenpiteistä, joiden suorittaminen johtaa kriittisen tarkastelun kestävään tilintarkastukseen.

✔️ Tilinpäätös = Yhden taloudellisen vuoden onnistumiset ja epäonnistumiset kirjallisena numeroiden muodossa.

✔️ Toimintakertomus = Lihaa luiden ympärillä eli kootut selitykset numeroista ja niiden taustoista, mutta myös hiukkasen katsausta kristallipalloon.

✔️ Tuloslaskelma = Yhden vuoden aikaansaannos. Nollautuu vuoden vaihtuessa, eikä siten kerro menneestä eikä tulevasta.

✔️ Tase = Yrityksen koko kumulatiivinen oppimiskäyrä perustamisesta kauden päätöshetkeen. Kertoo, millaisen omaisuuden yhteisö on vuosien saatossa kartuttanut. Lisäksi kertoo, paljonko sitä vastaan on kertynyt velkaa, joka pitää maksaa ensin pois, jos toiminta päätetään lopettaa.

✔️ Oikea ja riittävä kuva = Kukaan ei saa repiä pelihousujaan sen vuoksi, että tilinpäätöksessä on kerrottu puolitotuuksia tai vain kolikon toinen puoli.

✔️ Olennainen = Jos olisit tiennyt silloin, mitä tiedät nyt, niin olisitko tehnyt edelleen saman taloudellisen päätöksen tilinpäätöksen antaman kuvan perusteella?

✔️ Kontrolli = Johdon keino huolehtia, että yhtiön toiminta on kaikkinensa heidän toiveidensa ja valvontavastuunsa mukaista ja johtaa talouden prosessien osalta oikean ja riittävän kuvan mukaiseen tilinpäätökseen.

✔️ Suoriteperuste = Hetki, jolloin tavara tai palvelu vaihtaa juridisesti omistajaa. Tavara voi olla tilinpäätöshetkellä vain yhden omistajan omaisuutta.

✔️ Katko = Myynti tai osto kirjataan suoriteperusteen mukaiselle tilikaudelle.

✔️ Aktivoida = Tuottaako panos/meno tuloa useammalla tulevalla tilikaudella ja olisi tarpeen kirjata taseeseen omaisuudeksi? Vai onko se kertamenetys, joka kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi?

✔️ Mukautus = Tilinpäätöksen tarkastuksessa havaittu virhe tai puute, joka johtaa poikkeaman raportoimiseen tilintarkastuskertomuksessa.

✔️ Huomautus = Hallinnon tarkastuksen perusteella havaittu moite, joka esitetään tilintarkastuskertomuksessa.

✔️ Going concern = Onko alkaneen tilikauden näkymä turvattu vai jatkuvatko yrittäjän huolet?

Nyt kun Tilintarkastaja–suomi-osio alkaa olla kasassa, pyytäisin puolestani Suomi–tilintarkastaja-sanakirjaa. Siihen voisi sisällyttää vaikkapa seuraavat: P/L, BS, WIP, POC, GR/IR, AR, AP, DTA, DTL, COR, OCI, GW.

Olisiko sinulla tietotaitoa jatko-osan kokoamiseksi? Somesta löytyisi sillekin lukijoita!

Kuka? Anne Kulla

  • Director, KHT, KTM, OTM
  • KPMG Oy Ab

Tuomme tilintarkastajien juhlavuotta esille pitkin vuotta 2020. Pysy ajan tasalla lukemalla Profiitti-lehteämme, uutiskirjeitämme ja tietenkin sometuksiamme #tilintarkastusala110v!

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top