Yhdessä selviämme

Tilintarkastajan kokemusta liiketoiminnan haasteista ja mahdollisesti myös aiemmista talouskriiseistä kannattaa tänä keväänä hyödyntää tavallistakin enemmän.

Epävarmuus on laskeutunut yllemme poikkeuksellisella tavalla. Maaliskuun alussa terveyshuolet tuntuivat etäisiltä. Samoin ajatus siitä, ettei voisikaan käyttää normaaliin tapaan yritysten palveluita.

Nyt ajatuksemme ovat koronaepidemian ehkäisemisessä ja läheistemme hyvinvoinnissa. Huoli yritysten ja koko Suomen selviytymisestä on suuri.

Kirjoittaja: Sanna Alakare | Kuva: Aki Rask

Useimpien yritysten tilikausi päättyi vuoden vaihteessa, jolloin näkymä tulevaisuuteen oli vielä valoisa tai vähintäänkin normaali. Tilinpäätökset pohjautuvat toiminnan jatkuvuuden perusolettamukseen, eikä tätä todennäköisesti ollut syytä kyseenalaistaa.

Koronakriisin vaikutukset iskivät äkillisesti ja voimalla yrityksiin kokoontumis- ja muiden rajoitusten myötä. Monet yritykset ovat onneksi pystyneet sopeuttamaan toimintaansa erilaisten etäpalveluiden avulla. Myös erilaisia valtion tukitoimia, rahoittajien vastaantuloja ja muita joustoja on jo tehty ja lisää valmistellaan. Tästä huolimatta on selvää, että osa yrityksistä kärsii kriisistä pahasti ja kaikki eivät selviä siitä lainkaan.

Tilintarkastajien talousosaaminen on nyt kullanarvoista. Tilinpäätöksiin ja tilintarkastuskertomuksiin liittyvän perustehtävänsä ohella he voivat tuoda osaamistaan laaja-alaisesti yritysten käyttöön. Helppoa tämä ei ole tilintarkastajallekaan.

Kriisin pituutta ei osata ennakoida, joten eksakteja taloudellisia vaikutuksia on mahdotonta nähdä. Selvää on kuitenkin suuri taloudellinen epävarmuus ja tieto siitä, että osalla yrityksiä puskureita on vähän.

Tilintarkastajan tehtävä on normaalioloissakin arvioida yritystoiminnan riskejä ja jatkuvuuteen liittyvää epävarmuutta. Ensisijaisesti arviointi perustuu tilikauden aikaiseen toimintaan, mutta myös tilikauden jälkeiset tapahtumat ennen tilintarkastuskertomuksen antamista on otettava huomioon. Kevään aikana epävarmuuden aste on muuttunut nopeasti. Tammi–helmikuussa annetuissa tilintarkastuskertomuksissa huolet eivät välttämättä vielä näkyneet.

Tilintarkastajien täytyy olla yritysten ja yhteiskunnan tukipilareita myös poikkeusaikoina. Kristallipalloa ei ole kenelläkään, mutta analyyttinen talouden lukujen tarkastelu auttaa yrityksiä pääsemään paremmin jaloilleen niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikajänteellä.

Tilintarkastajan kokemusta liiketoiminnan haasteista ja mahdollisesti myös aiemmista talouskriiseistä kannattaa tänä keväänä hyödyntää tavallistakin enemmän. Me yhdistyksessä huolehdimme puolestamme siitä, että heillä on tarvittavaa ohjeistusta työn tueksi ja ajantasaista tietoa viranomaisten tukitoimista, poikkeuskäytännöistä ja suosituksista.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Yksityinen ja yleinen etu kulkevat nyt käsi kädessä – yhdessä selviämme tästäkin.

Sanna Alakare, toiminnanjohtaja, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top