Yrittäjät: tilintarkastus on hyödyllistä, kommunikointia toivotaan lisää

Suomen Yrittäjien teettämässä kyselyssä puolet vastaajista toivoi, että alle kymmenen henkeä työllistävät mikroyritykset vapautettaisiin tilintarkastusvelvollisuudesta.

Kirjoittajat: Jarkko Raitio ja Risto Ruuska  | Kuva: Aki Rask

Kauppalehdessä 3.6.2019 (jutun lukeminen vaatii kirjautumisen) uutisoitiin Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä. Puolet vastaajista toivoi, että alle kymmenen henkeä työllistävät mikroyritykset vapautettaisiin tilintarkastusvelvollisuudesta. Kolmannes ei pitänyt tilintarkastusta tarpeellisena.

Valtaosa yrityksistä pitää tilintarkastusta hyödyllisenä

Kääntäen voidaan todeta, että kaksi kolmesta vastaajasta piti tilintarkastusta tarpeellisena. Samaa kertoi Suomen Tilintarkastajien syksyllä 2018 teettämä sidosryhmäkysely: valtaosa yrityksistä, kuten muistakin sidosryhmistä, piti tilintarkastusta hyödyllisenä.

Suomen Yrittäjien teettämä kysely kielii siitä, ettei yrittäjä tiedä, mitä voi vaatia, tai yrittäjä ei osaa hyödyntää tilintarkastajan palveluja täysimitallisesti. Tässä tilintarkastajillakin on peiliin katsomisen paikka.

Myös sidosryhmät ja yhteiskunta hyötyvät – tilintarkastaja luottamusta rakentamassa

Tilintarkastuksesta seuraa monia hyötyjä niin yritykselle itselleen, yrityksen sidosryhmille kuin myös yhteiskunnalle. Yritys ja sen johto saavat varmuuden, että yrityksen tilinpäätös on laadittu oikein ja hallinto on toiminut lainsäädännön ja määräysten edellyttämällä tavalla. Pelkkä taloushallinnon ulkoistaminen tilitoimistolle ei tätä varmuutta tuo, vaikka yleisesti näin kuvitellaan.

Taloushallinnon ulkoistamiseen liittyy seikka, joka hämärtää tilintarkastuksen merkittävyyttä ja näkyvyyttä yrittäjän silmissä. Tilintarkastaja on perinteisesti keskustellut tilintarkastuksessa tehdyistä havainnoista ja korjauksista tilitoimistossa työskentelevän kirjanpitäjän kanssa. Yrittäjä on jäänyt keskustelujen ulkopuolelle. Käytännöt ovat kuitenkin muuttumassa, ja työskentelemme sen eteen, että tilintarkastajan työ ja huomiot tulisivat yhä näkyvämmäksi myös yrittäjälle.

Sidosryhmille tilintarkastettu yritys näyttäytyy luotettavana kumppanina, koska sidosryhmät tietävät, että yrityksen toimintaa tarkastellaan riippumattoman tilintarkastajan toimesta. Tämä lisää osaltaan yritysten välistä kilpailuneutraliteettia, koska tilintarkastuksen kohteena oleviin yrityksiin kohdistuu sama sääntely ja sääntelyn noudattamista myös valvotaan.

Yhteiskunnan näkökulmasta laaja tilintarkastusvelvollisuus lisää luottamusta eri osapuolten välillä ja pienentää näin transaktiokustannuksia. Ja vaikka tilintarkastaja ei ole verottajan asialla, on käytännön fakta, että luotettavaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen perustuvat veroilmoitukset ovat useammin oikein. Tilintarkastus lisää luottamusta tilinpäätökseen.  

Tarkoituksenmukaisempaa tarkastusta: Vaihtoehdoksi yleisluonteinen tarkastus

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä pohditaan parhaillaan kevyemmän tarkastuksen mahdollisuutta tilintarkastuksen rinnalle. Suomen Tilintarkastajien mielestä tällainen mahdollisuus tulisi tarjota mikroyrityksille. Tämä olisi aito kevennys yrityksille tilinpäätöstietojen luotettavuutta vaarantamatta, mutta samalla hallitusohjelmaan kirjattujen harmaan talouden torjuntatavoitteiden mukainen.

Keskustele, kysy ja haasta – tee hyvää yhteistyötä!

Olemme Suomen Tilintarkastajissa kannustaneet jäseniämme olemaan enemmän yhteydessä suoraan yrittäjiin. Käsityksemme mukaan näin yhä useammin toimitaan. Kannustamme myös yrittäjiä pitämään huolta, että tilintarkastaja keskustelee yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sparraa yrittäjää talouslukujen kanssa.

Lue myös:

Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry
– Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top