Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajilla on omia suosituksia ja malleja työn tueksi.

Julkishallinnon tilintarkastusta koskevien suosituksien ja mallien antamisesta vastaa nykyään Suomen Tilintarkastajat ry. Suuri osa JHT-tilintarkastajista myös kuuluu yhdistykseemme.

Jo toimintansa lopettanut Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry (JHTT ry) laati useita suosituksia ja malleja julkishallinnon tilintarkastajien työn tueksi. Nämä suositukset ja mallit korvautuvat pikkuhiljaa Suomen Tilintarkastajien hyväksymillä suosituksilla ja malleilla.

Suurin osa suosituksista ja malleista on vain yhdistyksemme jäsenten saatavilla ST-Onlinen kautta. Suomen Tilintarkastajat ry ei vastaa niiden suositusten ja mallien sisällöstä, jotka ovat JHTT ry:n antamia.

Julkiset suositukset ja mallit

Vain yhdistyksen jäsenten saatavilla olevat suositukset ja mallit

Suomen Tilintarkastajat ry:n suositukset ja mallit:

  • Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje, kunta (Word)
  • Johdon vahvistusilmoituskirje, kunta (Word)

JHTT ry:n hallituksen suositukset ja mallit:

  • Kuntien ja seurakuntien tilintarkastuskertomusmallit (Word)
  • Kuntien mukautetut tilintarkastuskertomusmallit (Word)
  • Toimeksianto- ja vahvistusilmoituskirjemallit (Word)
  • Suositus valtionosuuksien tarkastamisesta

Em. vain jäsenille tarkoitetut suositukset ja mallit löytyvät ST-Onlinesta (vaatii kirjautumisen).