Tilintarkastusyhteisöjen – joihin tässä yhteydessä luetaan myös yksinyrittäjinä toimivat tilintarkastajat – on luotava oma sisäinen laadunvalvontajärjestelmä.

Kansainvälisen laadunvalvontastandardi ISQC 1 (Laadunvalvonta tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia tarkastuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja) koskee kaikkia tilintarkastusyhteisöjen tarjoamia palveluita. 

Laadunvalvontajärjestelmän avulla tilintarkastusyhteisö saa kohtuullisen varmuuden siitä, että 

  • tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettaviin säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia ja  
  • tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia. 

Olemme julkaisseet jäsentemme käyttöön suomenkielisen käännöksen IFACin julkaisemasta oppaasta “Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices”. Opas on suomeksi nimeltään “Laadunvalvontaopas pienille ja keskisuurille tilintarkastusyhteisöille”.

Opas on tarkoitettu avuksi ISQC 1 -standardin mukaisen laadunvalvontajärjestelmän rakentamiseen ja käyttöönottoon pienissä ja keskisuurissa tilintarkastusyhteisöissä. 

Laadunvalvontaopas sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen standardin vaatimuksista ja käytännönläheistä ohjeistusta laadunvalvonnan toteuttamisesta. Se sisältää myös esimerkkimallit laadunvalvontakäsikirjasta yksin toimivalle tilintarkastusyrittäjälle, jolla on avustavaa henkilökuntaa, sekä muutaman tilintarkastajan yritykselle. 

Jäsenemme löytävät laadunvalvontaoppaan ja esimerkkikäsikirjat ST-Onlinesta (vaatii kirjautumisen) 

Yhteisön ulkoista laadunvalvontaa suorittaa PRH:n tilintarkastusvalvonta.