Tilintarkastus ja muut tilintarkastajan suorittamat toimeksiannot päättyvät yleensä raportointiin. Tilintarkastustoimikuntamme laatii ja päivittää yleisimmät tilintarkastuskertomus- ja raporttimallit, jotka julkaistaan Tilintarkastajan raportointi -julkaisuna vuosittain. 

Tilintarkastuskertomusmallimme täyttävät tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastusasetuksen lisäksi ISA-standardien vaatimukset (ISA 700 ”Tilinpäätöstä koskevan lausunnon laatiminen ja kertomuksen antaminen” ja ISA 720 ”Tilintarkastajan velvollisuudet muun informaation suhteen” sekä mukautettuja tilintarkastuskertomuksia käsittelevien ISA 705 ja 706 -standardit).

Tilintarkastuskertomusta tulee aina muokata kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.  

Tilintarkastajan raportointi -julkaisusta löytyy tilintarkastuskertomuksiin liittyvää ohjeistusta ja esimerkkejä. Jäsenet löytävät tilintarkastuskertomusmallien Word-pohjat omasta Jäsenetuhyllystään ST-Onlinesta (linkki ei vie suoraan Jäsenetuhyllyyn). 

Muutokset tilintarkastuskertomusmalleissa 

Vuosina 2019-2020 ei tullut voimaan uusia lakeja tai standardeja, jotka olisivat vaikuttaneet tilintarkastuskertomuksiin. 

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2017 sisällöltään EU:n tilintarkastusasetuksen (EU N:o 537/2014) myötä. Asetusta sovelletaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksessa. 

Vuonna 2016 tilintarkastuskertomus uudistui tilintarkastuslain ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA-standardit) muutosten seurauksena. Näitä kertomuksia annetaan 31.12.2016 tai sen jälkeen päättyvien tilikausien tilintarkastuksista. 

Vanhemmat tilintarkastuskertomusmallit ja raporttimallit löytyvät Tilintarkastajan raportointi -julkaisun vanhemmista versioista.