Tilintarkastustoimeksiannon ehdoista on hyvä sopia kirjallisesti. Ehdoista sovitaan sen tahon kanssa, joka vastaa tilinpäätöksen laatimisesta, tilinpäätöksen laatimiseen liittyvästä sisäisestä valvonnasta sekä tietojen antamisesta tilintarkastajalle. Myös muista kuin tilintarkastustoimeksiannoista on hyvä sopia kirjallisesti. 

ISA 210 “Tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopiminen” -standardin mukaan tilintarkastajan on kirjattava tilintarkastustoimeksiannon sovitut ehdot toimeksiantokirjeeseen tai muuhun kirjalliseen sopimukseen. Tilintarkastustoimikunnamme laatimat ja vuosittain päivittämät toimeksiantokirjemallit on soveltuvin osin räätälöity ISA 210 -standardin mukaisen mallin pohjalta Suomen lainsäädäntö- ja toimintaympäristöön sopivaksi.

Esimerkki osakeyhtiön toimeksiantokirjeestä 

Toimeksiantokirjettä muokataan tapauskohtaisten vaatimusten, olosuhteiden ja yhteisömuodon edellyttämällä tavalla. 

Toimeksiantokirjemallimme julkaistaan Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa vuosittain. Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tilaajat saavat ladattua toimeksiantokirjemallit Word-muodossa Onlinesta. Julkaisusta löytyy myös ohjeistusta toimeksiantokirjeisiin liittyen.