Ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tilintarkastajan on hyvä pyytää vahvistusilmoituskirje johdolta. Kirjallisia vahvistusilmoituksia pyydetään niiltä, jotka vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta. Myös muissa kuin tilintarkastustoimeksiannoissa on hyvä pyytää vahvistusilmoituskirje.

Tilintarkastustoimikuntamme laatii ja päivittää ISA-standardeihin perustuvat vahvistusilmoituskirjemallit, jotka julkaistaan Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa vuosittain.  

Vahvistusilmoituskirjemallimme on soveltuvin osin räätälöity ISA 580 “Kirjalliset vahvistusilmoitukset” -standardin mukaisen mallin pohjalta Suomen lainsäädäntö- ja toimintaympäristöön sopivaksi. Vahvistusilmoituskirjettä tulee aina muokata tapauskohtaisten vaatimusten, olosuhteiden ja kyseisen yhteisömuodon edellyttämällä tavalla. 

Tilintarkastajan raportointi -julkaisun tilaajana saat vahvistusilmoituskirjemallit käyttöösi Word-muodossa. Löydät julkaisusta myös ohjeistusta vahvistusilmoituskirjeisiin. 

Lue lisää artikkelista Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle.