Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 2022–2023

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa asetusluonnoksessa ehdotettuja toimia tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen parantamiseksi.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa asetusluonnoksessa ehdotettuja toimia tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen parantamiseksi.  

Tilintarkastuslain (1141/2015) 2 luvun 8 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen on ilmoituksesta määrättävä yhteisölle tai säätiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos  

  • tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai muun lain mukaisesti; 
  • tilintarkastajalla ei ole 1 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta tai tilintarkastaja ei ole 4 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton; tai 
  • yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä on rikottu. 

Lausuttavana olevassa maksuasetusluonnoksessa ehdotetaan, että tilintarkastajan määräämistä koskevan asian käsittelymaksuksi tulisi 1 000 €. Asetuksen taustamuistion mukaan Ilmoituksia tulee käsiteltäväksi muutama vuodessa.  

Vaikka tilintarkastajan määräämisestä asetettava käsittelymaksu ohjaa oikeaan suuntaan tilintarkastajan valitsemisvelvollisuuden noudattamisessa, edellyttää vaikuttavampaan lopputulokseen pääseminen massamuotoisen tietojenvaihdon mahdollistamista Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen välillä.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top