Lausunto hallinnointikoodin muuttamisesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa koodiluonnokseen sisältyviä esityksiä raportoinnista, jotka käsittelevät hallituksen valiokuntien, johtoryhmän sekä hallituskokoonpanoa valmistelevan toimielimen monimuotoisuutta. Esitämme harkittavaksi hallinnointikoodissa olevan suosituksen säilyttämistä, jonka mukaan CG-selvitys annettaisiin erillisenä kertomuksena.

Hallinnointikoodia uudistetaan vireillä olevien sääntelyhankkeiden aikatauluista johtuen vaiheittain. Koodiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa päivitetään monimuotoisuutta koskevia hallinnointikoodin kirjauksia. Hallinnointikoodiin ehdotetaan niin kutsuttua kiintiödirektiiviä vastaavasti suositusta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta. Hallinnointikoodin uudistamisessa pyritään myös edistämään naisten ja miesten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden johdossa hallitustasoa laajemmin edellyttämällä vuosittaista raportointia hallituksen valiokuntien, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä johtoryhmän sukupuolijakaumasta.

Kannatamme koodiluonnokseen sisältyviä esityksiä raportoinnista, jotka käsittelevät hallituksen valiokuntien, johtoryhmän sekä hallituskokoonpanoa valmistelevan toimielimen monimuotoisuutta. Raportointi myös hallitustasoa laajemmin lisää läpinäkyvyyttä ja kannustaa yhtiöitä toimimaan sukupuolijakauman tasoittamiseksi hallintoelimissä.

Tilintarkastajien kannalta merkittävin muutos hallinnointikoodista annetussa luonnoksessa on se, että esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi suosituksesta, jonka mukaan CG-selvitys tulee antaa toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Yhtiöt voisivat jatkossa valita, antavatko selvityksen osana toimintakertomusta vai erillisenä kertomuksena. Olemme lausunnossamme esittäneet kuitenkin harkittavaksi aikaisemman suosituksen säilyttämistä ja näin ollen CG-selvityksen antamisesta jatkossakin erillisenä kertomuksena.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top