Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisöiden ja tilintarkastajien (jatkossa tässä artikkelissa tilintarkastusyhteisöllä tarkoitetaan molempia) avoimuusraportoinnilla tavoitellaan tilintarkastusyhteisöihin kohdistuvan luottamuksen ja vastuullisuuden lisäämistä. Avoimuusraportilla annetaan tietoja tilintarkastusyhteisöstä ja sen tulojen muodostumisesta PIE-asiakkaista.

PIE-yhteisön tarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen, eli käytännössä pörssiyhtiöiden, luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden, tilintarkastajat ovat velvollisia laatimaan avoimuusraportin ja julkaisemaan sen verkkosivuillaan vuosittain. PRH:n julkaiseman markkinaseurantaraportin mukaan vuonna 2021 PIE-yhteisöjä oli Suomessa lähes 400. Näiden tilintarkastajina toimi yhdeksän eri tilintarkastusyhteisöä. Big Four -yhteisöjen asiakkaita oli 91 % ja muilla yhteisöillä 9 %.

Avoimuusraportilla esitettävät asiat

Vaatimukset avoimuusraportilla esitettävistä tiedoista ovat EU:n tilintarkastusasetuksen N:o EU 537/2014 13 artiklassa. Tilintarkastusyhteisöstä tulee muun muassa:

  • kuvata oikeudellinen rakenne ja omistussuhteet,
  • yhteisön kuuluessa ketjuun antaa kuvaus ketjusta, sen oikeudellisista rakenteista ja järjestelyistä sekä tiedot muista ketjuun kuuluvista tilintarkastusyhteisöistä, toimintamaat ja tilintarkastusten kokonaisliikevaihto,
  • kuvata hallintorakenne ja sisäinen laadunvalvontajärjestelmä sekä
  • esittää hallinto- tai johtoelimen lausunto laadunvalvontajärjestelmän toiminnan tehokkuudesta.

Lisäksi kerrotaan:

  • tieto viimeisimmän laaduntarkastuksen ajankohdasta
  • yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, joiden lakisääteisen tilintarkastuksen tilintarkastusyhteisö on suorittanut
  • riippumattomuuskäytäntöjä koskeva lausuma sekä vahvistetaan riippumattomuuden noudattamista koskevan sisäisen arvioinnin suorittaminen
  • tilintarkastajien jatkuvaa koulutusta koskevat toimintaperiaatteet
  • osakkaiden palkitsemisperusteet ja
  • rotaatioperusteet.

Avoimuusraportilla esitetään myös liikevaihto jaoteltuna PIE- ja ei PIE-yhteisöjen tilintarkastusten tuloihin sekä tilintarkastusasiakkaille ja muille kuin tilintarkastusasiakkaille suoritettujen muiden palveluiden tuloihin, mikäli tietoja ei ole esitetty tilintarkastusyhteisön tilinpäätöksessä.

Avoimuusraportin saatavuus

Tilintarkastusyhteisön tulee julkistaa avoimuusraportti verkkosivuillaan neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Julkistamisen jälkeen avoimuusraportti tulee olla saatavilla verkkosivuilla vähintään viisi vuotta.

Mikäli avoimuusraporttia myöhemmin päivitetään, molemmat versiot tulee olla saatavilla verkkosivuilla ja uudessa versiossa ilmoitetaan päivitys.

Laadunvalvonnan havainnot avoimuusraporteista

PRH:n tilintarkastusvalvonta testaa avoimuusraportteja PIE-yhteisöjen laadunvalvontajärjestelmien testauksen yhteydessä. Viime vuosina havaintoja on ollut sekä avoimuusraportin julkaisemista koskevien aikarajojen noudattamiseen että avoimuusraportin puutteellisiin tietoihin liittyen.

Aikarajojen noudattamatta jättämiseen liittyvät havainnot vuonna 2023 suoritetussa laaduntarkastuksessa olivat, että avoimuusraporttia ei ollut julkaistu aikarajaa noudattaen, eikä yhteisö ollut julkaissut yhtään avoimuusraporttia verkkosivuillaan. Sisältöön liittyviä puutteita olivat muun muassa kuvaukset tilintarkastusyhteisön oikeudellisesta rakenteesta ja omistussuhteista, tieto viimeisimmästä laadunvalvontatarkastuksesta ja tiedot kokonaisliikevaihdon jakautumisesta.

Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemisen aikarajat voi tarkistaa EU:n tilintarkastusasetuksen 13 artiklasta.

Lue lisää: 

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top