ESG-valmennusohjelmamme puhuu puolestaan

ESG-valmennusohjelmamme herättää kiinnostusta ja arvostusta Euroopassa samalla, kun se legalisoidaan kansallisessa tilintarkastuslaissa. Maaliskuussa julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa valmennusohjelmaamme sisälletyt ESG-osaamisen vaatimukset asettavat jatkuvan koulutuksen vaatimuksia tilintarkastajille.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm

ESG-valmennusohjelmamme päätavoitteena on varmistaa, että Suomessa on riittävästi tilintarkastajia, joilla on tarvittava osaaminen kestävyysraportoinnin varmentamiseen. Ohjelmamme korostaa myös tilintarkastajien tärkeää yhteiskunnallista roolia kestävän tulevaisuuden luomisessa ja vahvistaa heidän asemaansa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Onnistunut esitys EU-laajuisessa ESG-valmennuswebinaarissa

Esittelimme Brysselin kattojärjestömme, Accountancy Europen, maaliskuun alussa järjestämässä jäsenwebinaarissa “Integrating Sustainability in Education Across Europe” ESG-valmennusohjelmamme. Webinaarissa toimme esiin, miten tärkeää on istuttaa valmennusohjelma juuri Suomen kontekstiin, tuoden teoriaa käytäntöön yritystapausten ja työpajojen kautta.

Korostimme, että valmennusohjelman pedagogiseen puoleen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota ja koko valmennusohjelman moderaattorina toimiikin apulaisprofessori Hanna Silvola, Hankenilta. Sertifioiduksi ESG-varmentajaksi pääsee, kun on hyväksytysti suorittanut neljä koetta. Valmennusohjelman pedagogisuus sekä kokeiden määrä herättivät suurta mielenkiintoa webinaarissa ja valmennusohjelman osaamistavoitteista onkin kysytty runsaasti lisää.

Vuoden 2023 ESG-valmennusohjelman osaamistavoitteet

Tämän vuoden ESG-valmennusohjelman osaamistavoitteet korostavat tilintarkastajien teoreettista osaamista yritysten kestävyysraportoinnissa ja sen varmentamisessa sekä tilintarkastajien osaamista soveltaa näitä tietoja käytännössä. Tilintarkastajien ymmärrys varmennusmetodologiasta ja yritysten kestävyysriskeistä sekä -mahdollisuuksista syvenee, mikä tukee kestävyysraportoinnin arviointia ja varmentamista.

ESG-valmennusohjelma alkaa verkkokurssina toteutettavalla johdannolla, jonka suoritettuaan tilintarkastajat ymmärtävät kestävyyden taloudellisen merkityksen ja saavat hyvän kokonaiskuvan ekologisista, sosiaalisista sekä hyvän hallintotavan vaikutuksista yritystoimintaan myös taloudellisesta näkökulmasta.

Johdannon jälkeen ESG-valmennusohjelma jatkuu kolmena moduulijaksona. Jokaisessa moduulissa syvennytään tilintarkastajien tärkeisiin ESG-teemoihin. Kestävyysraportointi muuttuvassa toimintaympäristössä käsitellään ensimmäisessä moduulissa (kaksi päivää). Suoritettuaan tämän moduulin tilintarkastajat ymmärtävät kestävyysraportoinnin merkityksen taloudelliselle päätöksenteolle muuttuvassa toimintaympäristössä. Toisessa moduulissa keskitytään kestävyysraportoinnin toteutukseen (kaksi päivää). Tilintarkastajat analysoivat kestävyysraportoinnin European Sustainability Reporting Standardeja, EU-taksonomian keskeisimmän sisällön ja testaavat miten EU-taksonomiasta käytännössä raportoidaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaminen analysoidaan kolmannessa moduulissa (kolme päivää). Ainoastaan tilintarkastajille ja varmennustiimin jäsenille tarkoitettu moduuli on niin sanottu syventyvät opinnot -moduuli. Suoritettuaan tämän moduulin tilintarkastajat hallitsevat kestävyysraportointia koskevan varmennusstandardin sisällön, osaavat varmentaa kestävyystietoja käytännössä sekä ymmärtävät kestävyystietojen merkityksen osana tilinpäätöstä ja varmennuksen erot verrattuna tilintarkastukseen.


Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2023 -lehdessä.
Lue koko artikkeli täältä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top