Vastuullisuus

Apuraha

Pro Gradu: Tulevan CSR-direktiivin vaikutus suomalaisten yritysten kestävyysraportointiin

Pro gradu -tutkielmassani tutkitaan tulevan CSR-direktiivin mahdollisia vaikutuksia suomalaisten yritysten kestävyysraportointiin.

Lue lisää
Uutiset

Kestävyysraportoinnin uudistuksen voimaansaattamisessa vielä hiottavaa

Kestävyysraportoinnin uudistus nostaa yritysten kestävyysraportit yhtä tärkeään asemaan kuin taloudesta kertovat tilinpäätösraportit. Tilintarkastajat ovat luotettavia kestävyysraporttien varmentajia, mutta samat säännöt tulee olla muillakin varmentajilla.

Lue lisää
Laki

Kestävyysraportoinnin varmentajilla tulee olla tasapuoliset toimintaedellytykset

Kestävyysraportoinnin sääntelyssä olennaista on selkeys, johdonmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä käytännön sovellettavuus, sanoo Suomen Tilintarkastajat ry lausunnossaan.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajan kestävyyssanasto

Miten kestävyysraportti eroaa vastuullisuusraportista? Mihin viittaa GRI tai CSRD? Mikä merkitys ESG-tietojen varmentamisella on? Tilintarkastajan kestävyyssanasto avaa kestävyysraportoinnin taustaa, termejä ja toimijoita.

Lue lisää
EU

Kestävyysraportoinnin direktiivi julkaistu suomeksi

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin perjantaina suomeksi kestävyysraportointia koskeva CSR-direktiivi.

Lue lisää
Artikkelit

Ensimmäiset ESG-varmentajat valmistuivat

Ensimmäinen vuosikurssi on saanut todistuksensa ESG-valmennuksesta. Seuraava valmennus alkaa huhtikuussa, ja lisäksi tarjolla on ESG-tietopalvelu.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastajat auttavat yhtiöitä pysymään tietoisina kestävyyden trendeistä

Kestävän rahoituksen ja yritysvastuupalveluiden partner Tomas Otterström ja ESG raportoinnin ja varmennuksen palvelualueen johtaja Kirsi Saaristo KPMG:ltä, ovat samaa mieltä siitä, että kestävyysraportointi hyödyttää monia vapaaehtoisuudestaan huolimatta. ”EU-direktiivi on terve suunta kestävyysraportoinnille”.

Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysraportoinnin ja kestävyysosaamisen taso vaihtelee yrityksissä

Kestävyysraportointi kiinnostaa yhä kasvavaa osaa yrityksistä ja monet ovat ottaneet kestävyysraportoinnin asiakseen tai asialistalleen. ”Yritykset, jotka ovat jo ottaneet kestävyysraportoinnin tehtäväkseen vapaaehtoisuudestaan huolimatta, ovat kehityksessä paljon pidemmällä kuin yritykset, jotka eivät tee raportointia.”

Lue lisää
Artikkelit

Kestävyysaiheet luovat positiivista kehitystä koko tilintarkastusalan mielikuvaan

Stora Enson kestävyysraportti palkittiin jo kolmatta kertaa kokonaiskilpailun voittajana kestävyysraportointikilpailussa. Raportin varmentaneen KHT Samuli Perälän mukaan viherpesun aika on jo ohi. ”Ilman hyvää vastuullisuustyötä ei ole hyvää vastuullisuusraporttia.”

Lue lisää
Uutiset

Metsäteollisuuden yrityksille menestystä kestävyysraportointikilpailussa

Kestävyysraportointikilpailuun osallistui 46 yritystä kilpailuaikana touko-kesäkuussa 2022. Kaikissa kärkijoukon raporteissa korostui raporttien kehittyminen ja kansainvälisesti tunnistettujen raportointiviitekehysten hyödyntäminen. Stora Enso voitti kokonaiskilpailun jo kolmannen kerran.

Lue lisää
Pakotteet

Sotilaalliseen konfliktiin liittyvät tilintarkastajan eettiset näkökohdat

Kansainvälisiä Eettisiä sääntöjä laativan IESBA:n henkilöstö on julkaissut tilintarkastusammattilaisille ohjeen The Ukraine Conflict: Key Ethics and Independence Considerations.

Lue lisää
Uutiset

Vastuullisuusraportoinnin uudistus vaatii yrityksissä koulutusta ja laajaa yhteistyötä

Nopealla aikataululla uudistuva vastuullisuusraportointi vaatii yrityksissä ja niiden hallituksissa uuden oppimista ja lisäresursseja, mutta myös eri toimintojen laajaa yhteistyötä. Viime kädessä kestävyysraportointia ohjaa yrityksen hallitus, selvisi viime viikolla Suomen Tilintarkastajat ry:n keskustelutilaisuudessa.

Lue lisää