ISA-visa – testaa tietosi!

Testaa tietoutesi kansainvälisten tilitarkastusstandardien saralla! Oletko ISA-viisas vai NÄSÄ-viisas?

Testaa tietosi kansainvälisten tilintarkastusstandardien saralla! Oletko ISA-viisas vai NÄSÄ-viisas?

1. Mistä sanoista ISA on lyhenne?

a) Innovative Stories of Auditors

b) Introduction to Smart Accounting

c) International Standards on Auditing

2. Mihin ajanjaksoon tilintarkastus kohdistuu?

a) Niin kauas taaksepäin katsotaan, kuin peräpeilistä näkyy.

b) Tilintarkastaja on kiinnostunut vain tarkastettavan tilikauden tapahtumista, mutta toki alkusaldojen pitää juosta oikein edelliseltä tilikaudelta.

c) Tarkastettavan tilikauden lisäksi myös seuraavan vuoden tapahtumilla voi olla vaikutusta tilinpäätökseen, joten nekin kiinnostavat tilintarkastajaa.

3. Miten tilintarkastuksessa suhtaudutaan arvioihin, joita johto on tehnyt tilinpäätöstä laatiessaan?

a) Tilintarkastaja suhtautuu niihin ammatillisella skeptisyydellä ja haastaa johtoa tarvittaessa.

a) Tilintarkastaja luottaa johdon
arvioihin, sillä johto on oman yrityksensä paras asiantuntija.

a) Tilintarkastaja ei luota mihinkään. Johdon arviot ovat todennäköisesti pielessä tai vähintään tarkoitus­hakuisia.

4. Tarkastaako tilintarkastaja kaikki kirjanpidon tositteet?

a) Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen. Eivät tositteet häntä kiinnosta.

b) Tilintarkastaja päättää riskiarvionsa perustella, miten suuren osan tositteista tarkastaa. 

c) Totta kai tarkastaa kaikki! Tilinpäätöshän laaditaan kirjanpidon pohjalta.

5. Pitääkö tilintarkastajan kanssa keskustella? 

a) Ei missään tapauksessa! Piiloudu pöydän alle ja jätä vastaamatta kaikkiin tilintarkastajan yhteydenottopyyntöihin.

b) Tilintarkastajan kanssa on hyvä keskustella vähintään tarkastuksen aluksi ja sen päätyttyä. Tilintarkastajan on myös ISA-standardien mukaan kommunikoitava asiakkaan kanssa.

c) Ei tarvitse. Kirjanpitäjä ja tilintarkastaja hoitavat keskustelut, sillä numeroihmisinä he ymmärtävät toisiaan. 

6. Kiinnostaako tilintarkastajaa se, etten ole ihan kaikkia käteisellä myymiäni tuotteita jaksanut merkitä kirjanpitoon ja tilittänyt kassaan? 

a) Se, mikä ei ole kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, ei kiinnosta tilintarkastajaa. 

b) Eipä juuri. Kukin toimii omatuntonsa mukaan ja jää kiinni sitten verotarkastuksessa, jos on jäädäkseen.

c) Kyllä kiinnostaa. Tilintarkastaja arvioi tilinpäätöstä tarkastaessaan myös sen täydellisyyttä eli sitä, puuttuuko kirjanpidosta jotain, mitä siellä pitäisi olla. 

7. Tilinpäätöksessä on 990 000 euron virhe. Jos tilintarkastaja huomaa sen, mukauttaako hän kertomustaan?

a) Riippuu siitä, minkälaista olennaisuutta tilintarkastaja tarkastuksessa soveltaa.

b) Ei se niin millin tarkkaa ole!

c) Ilman muuta mukauttaa, sillä noin pyöreä summa on merkki tahallaan tehdystä virheestä eli väärinkäytöksestä.

8. Miksi tilintarkastaja kyselee yhtiöni toiminnasta ja sisäisestä valvonnasta? Keskittyisi niihin numeroihin vaan!

a) Uteliaisuuttaan. Hänen tiedonjanonsa on pohjaton!

b) Kiusatakseen. Hän huomaa, että kysymykset saavat sinut vaivaantumaan.

c) Ymmärtääkseen yhtiösi toimintaa, pystyäkseen arvioimaan tilinpäätökseen liittyviä virheen riskejä sekä suunnitellakseen tehokkaan tilintarkastuksen.


ISA-visan oikeat vastaukset ovat: 
1) c, 2) c, 3) a, 4) b, 5) b, 6) c, 7) a, 8) c


Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2021 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Eettisten sääntöjen PIE-määritelmään kansallinen täsmennys

Kansainvälisiä eettisiä sääntöjä laativa IESBA julkaisi huhtikuussa 2022 muutoksen eettisten sääntöjen yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE) määritelmään. Suomen Tilintarkastajat ry on tehnyt määritelmään täsmennyksen, jonka jälkeen PIE-yhteisöjen luokat ovat samat kuin kansallisessa lainsäädännössä myös silloin, kun sovelletaan eettisiä sääntöjä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top