Jatkuva muutos pitää tilintarkastajan virkeänä

Tilintarkastajan on jatkuvasti kehitettävä omaa osaamistaan. Tästä Deloitten partneri Anu Servo on hyvä esimerkki. Hänellä on takanaan 20 vuotta erilaisissa tilintarkastuksen tehtävissä.

Teksti: Marjukka Kähönen | Kuvat: Terhi Mattila-Viljamaa

Pirkanmaalainen Anu Servo on Deloitten tilintarkastus- ja varmennuspalveluiden partneri ja vastaa Deloitten kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista Suomessa. Servo on urallaan tehnyt sekä julkisen puolen että yrityspuolen tilintarkastuksia. 

– Muuttuva toimintaympäristö ja asiakkaiden erilaiset tarpeet haastavat tilintarkastajaa omaksumaan jatkuvasti uutta. On myös mahtava tunne, kun pystyy ottamaan ihan uuden kokonaisuuden haltuun. 

Servo kasvoi yrittäjäperheessä. Jo lukiossa selkeni, että hän suuntaa kaupalliselle alalle. 

– Kipinä tilintarkastusalalle tuli jo yliopiston alkuvaiheessa. Minua on aina kiinnostanut ulkoinen laskenta ja kirjanpito, joten alavalinta oli lopulta aika luonteva. 

Opintojen jälkeen Servo aloitti työt Audiatorilla, nykyisellä BDO:lla. Työ johti aluksi julkishallinnon tarkastuksiin, ja Servo hankkikin ensin tilintarkastuksen JHT-pätevyyden. Varsinainen tähtäin hänellä oli KHT-tutkinnossa, jonka hän suoritti parin vuoden päästä. 

Kahden äitiysloman jälkeen kypsyi päätös siirtyä isompaan yhtiöön tarkastamaan yrityspuolta. Viimeiset 12 vuotta Servo on työskennellyt Deloittella. Hän kehuu, että isossa yhtiössä on mahdollista löytää itsestään uusia puolia ja vahvuuksia pitkin työuraa. 

– Minulle on resonoinut varsinkin esimiesrooli ja työn painopisteen siirtyminen isojen kokonaisuuksien, asiakassuhteiden ja ihmisten johtamiseen. Olen miettinyt myös hankkivani lisää johtamiskoulutusta. 

”Pidän vaihtelusta ja kammoksun rutiiniluontoisia töitä. Uusien kokonaisuuksien haltuunotto virkistää!”

Servo kokee, että tilintarkastajan työssä tärkeintä on tukea asiakkaita sekä toimia johdon keskustelu- ja sparrauskumppanina. Parhaimmillaan tilintarkastaja tuo keskusteluun jotakin, mikä antaa uusia eväitä tai vahvistusta johdon omalle näkemykselle. 

Kokemus kehittää osaamista myös asiakaskohtaamisissa. 

– On palkitsevaa, kun pystyy käymään haastavia neuvotteluja ja pääsemään yhteisymmärrykseen tiukassakin paikassa. Tätä työtä tehdään kuitenkin asiakkaiden kanssa, vaikka säännellyssä ammatissa toimitaankin. 

Ammattitaitoa kertyy monia reittejä 

Toimintaympäristö ja lainsäädäntö muuttuvat, teknologian kehitys luo uusia ilmiöitä ja ratkaisuja ja myös tilintarkastajan tehtävään liittyvä valvonta ja sääntely tuovat jatkuvasti jotain uutta. 

– Tilintarkastaja ei ole koskaan täysin valmis tai oppinut. Muutokset haastavat tilintarkastajia ajattelemaan uudella tavalla, Servo toteaa. 

Jotkut kokevat tilintarkastusalan muuttuvan luonteen raskaaksi, mutta Servoa kiehtoo alalla juuri jatkuva itsensä kehittäminen. 

Paras opettaja on työ: sen kautta nousee esiin kysymyksiä, joihin pitää etsiä vastauksia. Servo kertoo ylläpitäneensä ja hankkineensa tietoa muun muassa opiskelemalla itsenäisesti, kouluttautumalla aktiivisesti ja osallistumalla Deloitten sisäisille kursseille. 

– Pidän vaihtelusta ja kammoksun rutiiniluontoisia töitä. Uusien kokonaisuuksien haltuunotto virkistää! 

Servo kehuu, että myös kollegoilla on suuri merkitys ammattitaidon kasvattamisessa. Deloittella on helppo kysyä apua, ja ihmiset auttavat mielellään oman liiketoiminta-alueen ulkopuolellakin. 

– On arvokasta, jos voi keskustella jonkun kokeneemman kanssa vaikka johtamisen kysymyksistä. Itsellä saattaa olla hyvinkin yksioikoinen ajatus, johon voi saada toiselta uutta näkökulmaa. 

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 1/2023 -lehdessä.
Lue koko artikkeli täältä.

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top