Kaupan alalla vastuullisuus on jo itsestäänselvyys

K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo vastaa viiteen kysymykseen.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti 1/2019 -lehdessä.

Miten tehdään laadukasta vastuullisuusraportointia? K-ryhmän vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo vastaa viiteen kysymykseen.

Miten raporttinne syntyi?              

Meille on vuosien aikana syntynyt hyvä raportointiprosessi ja yhteistyö eri asiantuntijatiimiemme, viestintätoimistomme ja varmentajamme kanssa. Integroidun vuosiraporttimme kestävän kehityksen osion ydinporukassa on kuusi henkilöä. Sen lisäksi tietoja kerätään kolmelta toimialalta ja kahdeksasta toimintamaasta useammalta kymmeneltä henkilöltä. Aloitimme vuosiraporttimme suunnittelun jo syksyllä. Vauhti kiihtyi sitten alkuvuodesta ja huipentui helmi–maaliskuun loppukiriin.

Millainen prosessi vastuullisuus on yrityksellenne?

Vastuullisuus on meille strateginen valinta ja jokapäiväistä työtä. Vastuullisuustyötämme ohjaavat Keskon vastuullisuusstrategia, vastuullisuusohjelma, yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, K Code of Conduct -ohjeisto ja Keskon ostotoiminnan eettiset periaatteet.

K-ryhmä on lähellä lähes jokaisen suomalaisen elämää, ja vaikutuksemme näkyvät laajasti yhteiskunnassamme. Siksi keväällä 2018 laaditun vastuullisuusstrategiamme painopisteenä on, että vastuullisuustyömme keskittyy entistä enemmän asiakkaisiimme.

Mitä hyötyä vastuullisuudesta on yritykselle?

Vastuullinen liiketoiminta on keskeistä hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Keskon missiona on luoda vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Hyvin toteutettu vastuullisuus antaa yritykselle vahvan perustan pärjätä kilpailussa. Kaupan alalla vastuullisuutta pidetään jo miltei itsestäänselvyytenä, mutta hyvin toteutettuna se tarjoaa mahdollisuuden erilaistua kilpailijoista. Moni työnhakija sanoo tänä päivänä valitsevansa työnantajan, jonka arvot vastaavat hänen omia arvojaan.

Sijoittajat kiinnittävät yhä enenevässä määrin huomiota ESG-kysymyksiin. Heidän lähestymistapansa perustuu riskinarviointiin. Sijoittajat näkevät, että on turvallisempaa sijoittaa vastuullisiin yrityksiin.

Millaista vastuullisuustyötä Suomessa tehdään tällä hetkellä?

Yhteiskuntamme on maailman kärkeä vastuullisuustietoisuudessa. Suuri osa suomalaisista kuluttajista on enemmän tai vähemmän kiinnostunut vastuullisuuskysymyksistä. Media ja kansalaisjärjestöt ovat meillä aktiivisia. Moni yritys tekee vahvaa työtä, ja parhaimmat ovat maailmanluokkaa. Valitettavasti meillä on sellaisiakin yrityksiä, jotka eivät panosta vastuullisuustyöhön ja saattavat jättää huomiotta muun muassa ihmisoikeuskysymykset.

Millä mielin katsotte tulevaan?

Vastuullisuustyömme keskittyy jatkossa entistä enemmän asiakkaisiin. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme kestävän elämäntavan – oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkuminen tai asuminen. Tärkeitä teemoja ovat kiertotalous, muovin vähentäminen ja kierrättäminen sekä työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jatkamme tulevina vuosina edelleen K-Kalapolut-yhteistyötämme WWF:n kanssa.

Toukokuussa 2019 valmistuu uusi toimitalomme Helsingin Kalasatamaan. Miltei koko korttelin täyttävistä toimitiloista tulee innovatiivinen työympäristö, jossa on huomioitu ympäristöasiat.

Samat kysymykset esitettiin myös Nokian Corporate Responsibility Manager Liisa Heinolle. Lue vastaukset >

Vastuullisuusraportointikilpailussa 2018 kansalaisjärjestön valinta voittajaksi oli K-ryhmä ja raportti Vastuullisuusraportointikilpailun voitto Nokialle

Yritysvastuusta teos, jota ei kannata ohittaa!

Yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuu­desta osana vuosikertomusta. Raporteista saa tietoa yrityksen toimin­nan vastuullisuudesta ja vastuullisuuden kehitystrendien liiketoiminnallisista vaikutuksista, kuten riskeistä ja mahdollisuuksista. Yritysvastuuraportointi lisää myös yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Se on yritykselle maineenhallinnan instrumentti ja myös valttikortti, koska taloudelliset seikat ja tehokkuus eivät enää yksinään ratkaise yrityksen menestymistä.

Vastuullinen yritys kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita ja palveluja, jotka kestävät tietoisen asiakkaan ja sidosryhmien sekä sijoittajan vaatimukset ja odotukset. Vastuullinen yritys menestyy markkinoilla ja vastuullisuuteen liittyy selvästi yritysten kilpailukykyä vahvistavia elementtejä.

Yritysvastuu-teos valottaa yritysvastuuta taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta sekä ohjeistaa, mitä kaikkea yritysvastuuraportoinnissa tulee huomioida. Saat yhdessä paketissa taustatiedot, työkalut sekä vaatimukset, suositukset ja ohjeet yritysvastuuraportin laatimiseen sekä havainnolliset esimerkit.

Tutustu kirjaan >

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top